Cenovnik

Specijalistički pregled 6000
Kontrolni specijalistički pregled (do 30 dana) 4500
Ekspertski pregled profesora, docenta, primarijusa ili načelnika klinike 7000
Kontrolni pregled profesora, docenta, primarijusa ili načelnika klinike (do 30 dana) 5500
Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije sa UZ jednog zgloba 8000
Kontrolni pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije sa UZ jednog zgloba (do 30 dana) 6500
Pregled specijaliste kardiologa + EKG 6000
Pregled specijaliste kardiologa + EKG + UZ srca 8000
Ekspertski pregled kardiologa profesora, docenta, primarijusa ili načelnika klinike + EKG 7000
Ekspertski pregled kardiologa profesora, docenta, primarijusa ili načelnika klinike + EKG + UZ srca 9000
Pregled hirurga onkologa + UZ dojke + obuka za samopregled dojke 10000
Pregled endokrinologa Prof Vesne Dimitrijević Srećković – savetovalište za dijabetičare (prevencija, terapija, ishrana, fizička aktivnost na osnovu utvrđenog metaboličkog stanja) 8000
Kontrolni pregled endokrinologa Prof. dr Vesne Dimitrijević Srećković (do 30 dana) 7000
Tumačenje (zaključak) medicinske dokumentacije ne starije od 15 dana od strane lekara specijaliste ili radiologa (RTG/CT/NMR) ili konsultacije (bez pregleda) 4500
Tumačenje (zaključak) medicinske dokumentacije ne starije od 15 dana od strane profesora, docenta, primarijusa ili načelnika klinike ili konsultacije (bez pregleda) 5500
Kućna poseta lekara specijaliste ili radiologa sa UZ 14000
Kućna poseta profesora, docenta, primarijusa ili načelnika klinike 16000

PRP mekih tkiva (mišića, tkiva, kose) 45000
PRP zgloba kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba, ručnog zgloba 50000
PRP zgloba kuka 65000
Cellular Matrix mekih tkiva (mišića, tkiva) 70000
Cellular Matrix zgloba kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba, ručnog zgloba 80000
Cellular Matrix zgloba kuka 90000
UZ jednog segmenta (zgloba, mekih tkiva, vrata, štitaste žlezde) 4500
UZ dva segmenta 7500
UZ abdomena / urotrakta / prostate / dojke 5000
Kolor dopler jednog segmenta 6000
Kolor dopler dva segmenta 10000
Dermoskopija – analiza mladeža 6000
EKG (bez opisa lekara) 1000
Terapija bola 1 – Terapijski dan (45 – 60 min) 4000
Terapija bola 2 – Terapijski dan (45 – 60 min) VIP 5000
Terapija bola 10 – 10 terapija 35000
Terapija bola 3 3000
Terapija bola 4 3500
Terapija bola 5 4500
Kineziotejping 2000
Terapija bola 1 – Terapijski dan (45 – 60 min) 4000
Terapija bola 2 – Terapijski dan (45 – 60 min) VIP 5000
Terapija bola 10 – 10 terapija 35000
Terapija bola 3 3000
Terapija bola 4 3500
Terapija bola 5 4500
Kineziotejping 2000
SPORTSKA I FIZIKALNA MEDICINA, ORTOPEDIJA, REUMATOLOGIJA CENA GOLD CENA PREMIJUM CENA
Pregled specijaliste
(prvi pregled ili kontrolni pregled nakon 30 dana)
5.900 RSD 5.500 RSD 4.900 RSD
Kontrolni pregled specijaliste
(do 30 dana)
4.500 RSD 3.900 RSD 3.500 RSD
Pregled specijaliste sa UZ jednog zgloba
(prvi pregled ili kontrolni pregled nakon 30 dana)
7.900 RSD 7.500 RSD 6.900 RSD
Kontrolni pregled specijaliste sa UZ jednog zgloba
(do 30 dana)
6.500 RSD 5.900 RSD 5.500 RSD
Ekspertski pregled profesora
(prvi pregled ili kontrolni pregled nakon 30 dana)
6.900 RSD 6.500 RSD 5.900 RSD
Kontrolni ekspertski pregled profesora
(prvi pregled ili kontrolni pregled nakon 30 dana)
5.500 RSD 4.900 RSD 4.500 RSD
Ekspertski pregled profesora sa UZ jednog zgloba
(prvi pregled ili kontrolni pregled nakon 30 dana)
8.900 RSD 8.500 RSD 7.900 RSD
Kontrolni ekspertski pregled profesora sa UZ jednog zgloba
(prvi pregled ili kontrolni pregled nakon 30 dana)
7.500 RSD 6.900 RSD 6.500 RSD
Zaključak specijaliste fizikalne medicine sa nalazima (do 15 dana) ili konsultacije (bez pregleda) 3.900 RSD 3.600 RSD 3.200 RSD
Zaključak profesora sa nalazima (do 15 dana) ili konsultacije (bez pregleda) 4.500 RSD 3.900 RSD 3.500 RSD

ENDOKRINOLOGIJA CENA GOLD CENA PREMIJUM CENA
Opšti endokrinološki pregled kod pacijenta kod kog je postavljena sumnja na bolest endokrinog sistema na osnovu laboratorijskih, ultrazvučnih nalaza i mišljenja drugih specijalnosti
Pregled endokrinologa
(prvi pregled ili kontrola posle 30 dana)
5.900 RSD 5.500 RSD 4.900 RSD
Kontrolni pregled endokrinologa (do 30 dana) 4.500 RSD 3.900 RSD 3.500 RSD
Ekspertski pregled endokrinologa Prof. dr Vesne Dimitrijević Srećković
(prvi pregled ili kontrola posle 30 dana)
7.900 RSD 7.300 RSD 6.900 RSD
Kontrolni pregled endokrinologa Prof. dr Vesne Dimitrijević Srećković
(do 30 dana)
5.900 RSD 5.500 RSD 4.900 RSD
Pregled endokrinologa Prof. dr Vesne Dimitrijević Srećković sa izradom personalnog jelovnika na bazi mediteranske ishrane na osnovu utvrđenog metaboličkog stanja
(prvi pregled ili kontrolni pregled nakon 30 dana)
10.900 RSD 9.900 RSD 8.900 RSD
Savetovanje endokrinologa Prof. dr Vesne Dimitrijević Srećković o ishrani na osnovu utvrđenog metaboličkog stanja
(prvi pregled ili kontrolni pregled nakon 30 dana)
6.900 RSD 6.500 RSD 5.900 RSD
Izrada personalnog jelovnika na bazi mediteranske ishrane od strane endokrinologa Prof. dr Vesne Dimitrijević Srećković na osnovu utvrđenog metaboličkog stanja
(prvi pregled ili kontrolni pregled nakon 30 dana)
5.900 RSD 5.500 RSD 4.900 RSD
Zaključak endokrinologa sa nalazima (do 15 dana) 3.900 RSD 3.600 RSD 3.200 RSD
Zaključak profesora sa nalazima (do 15 dana) 4.500 RSD 3.900 RSD 3.500 RSD
KARDIOLOGIJA CENA GOLD CENA PREMIJUM CENA
Pregled kardiologa + EKG
(prvi pregled ili kontrolni pregled nakon 30 dana)
5.900 RSD 5.500 RSD 4.900 RSD
Pregled kardiologa + EKG + UZ srca
(kompletan prvi pregled sa ultrazvukom ili kontrolni pregled sa ultrazvukom posle 30 dana. Sadrži: pregled, EKG, ultrazvuk srca, analiza dokumentacije, zaključak i mišljenje kardiologa)
7.900 RSD 7.500 RSD 6.900 RSD
Kontrolni pregled kardiologa + EKG (do 30 dana) 4.500 RSD 3.900 RSD 3.500 RSD
Kontrolni pregled kardiologa + EKG + UZ srca (do 30 dana) 6.500 RSD 5.900 RSD 5.500 RSD
Ekspertski pregled kardiologa – docenta ili profesora + EKG
(prvi pregled ili kontrolni pregled nakon 30 dana)
6.900 RSD 6.500 RSD 5.900 RSD
Ekspertski pregled kardiologa – docenta ili profesora + EKG + UZ srca
(kompletan prvi pregled sa ultrazvukom ili kontrolni pregled sa ultrazvukom posle 30 dana. Sadrži: pregled profesora, EKG, ultrazvuk srca, analiza dokumentacije, zaključak i mišljenje kardiologa)
8.900 RSD 8.500 RSD 7.900 RSD
Ekspertski kontrolni pregled kardiologa – docenta ili profesora + EKG (do 30 dana) 5.500 RSD 4.900 RSD 4.500 RSD
Ekspertski kontrolni pregled kardiologa – docenta ili profesora + EKG + UZ srca (do 30 dana) 7.500 RSD 6.900 RSD 5.500 RSD
Zaključak kardiologa sa nalazima (do 15 dana) ili konsultacije (bez pregleda) 3.900 RSD 3.600 RSD 3.200 RSD
Zaključak docenta ili profesora sa nalazima (do 15 dana) ili konsultacije (bez pregleda) 4.500 RSD 3.900 RSD 3.500 RSD
DERMATOLOGIJA CENA GOLD CENA PREMIJUM CENA
Dermoskopija – analiza mladeža 5.500 RSD 4.900 RSD 4.500 RSD
PATCH test (aplikovanje, čitanje i tumačenje rezultata) 13.900 RSD 12.900 RSD 11.900 RSD
PRICK kožne probe (po kompletu) 2.900 RSD 2.700 RSD 2.500 RSD
INTERVENCIJE CENA GOLD CENA PREMIJUM CENA
Injekcije
Aplikacija injekcije visoko-specifičnih kolagena, hijalurona, kortikosteroida i aminokiselina u zglob ramena, kolena, kuka i drugih zglobova ili vanzglobnih struktura (ligamenata, tetiva) na osnovu mišljenja ortopeda, reumatologa ili fizijatra. Izvodi se od strane fizijatra, ortopeda i reumatologa, može se aplikovati više puta u razmacima od nekoliko dana do nekoliko nedelja ili, ako se radi o depo-preparatima, na 6-8 meseci. Mogu se aplikovati sa ili bez ultrazvučne kontrole tokom postupka u zavisnosti od indikacije i primenjenog preparata.
Unutarzglobna (intraartikularna) injekcija u zglob kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba, ručnog zgloba (bez cene leka) 6.500 RSD 5.900 RSD 5.500 RSD
Unutarzglobna (intraartikularna) injekcijau zglob kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba, ručnog zglobapod kontrolom UZ (bez cene leka) 8.500 RSD 7.900 RSD 7.500 RSD
Unutarzglobna (intraartikularna) injekcija u zglob kuka (bez cene leka) 7.500 RSD 6.900 RSD 6.500 RSD
Unutarzglobna (intraartikularna) injekcijau zglob kukapod kontrolom UZ (bez cene leka) 9.500 RSD 8.900 RSD 8.500 RSD
Intravenska injekcija 2.000 RSD 1.800 RSD 1.600 RSD
Infuzija (1 flaša) 3.800 RSD 3.500 RSD 3.200 RSD
Intramuskularna injekcija kortikosterioda (bez cene leka) 1.000 RSD 800 RSD 600 RSD
Intramuskularna injekcija (bez cene leka) 500 RSD
Vađenje krvi 400 RSD

 

Punkcija zgloba
Punkcija zgloba (artrocenteza) 6.500 RSD 6.000 RSD 5.500 RSD
Punkcija zgloba (artrocenteza) pod kontrolom UZ 8.500 RSD 8.000 RSD 7.500 RSD

 

Infiltracija kortikosteroida (Diprofos / Hexatrion)
Intraartikularna (unutarzglobna) injekcija kortikosteroida (Diprofos) u zglob 6.500 RSD 5.900 RSD 5.500 RSD
Intraartikularna (unutarzglobna) injekcija kortikosteroida (Diprofos) u zglob pod kontrolom UZ 8.500 RSD 7.900 RSD 7.500 RSD
Lečenje upale zglobova (sinoviorteza) – punkcija zgloba uz infiltraciju kortikosteroida dugog delovanja (Hexatrion) 14.500 RSD 13.900 RSD 13.500 RSD
Lečenje upale zglobova (sinoviorteza) – punkcija zgloba uz infiltraciju kortikosteroida dugog delovanja (Hexatrion) pod kontrolom UZ 16.500 RSD 15.900 RSD 15.500 RSD
Periartikularna injekcija kortikosteroida u meko tkivo 4.900 RSD 4.500 RSD 3.900 RSD

 

Infiltracija hijaluronske kiseline u zglob
Viskosuplementacija zgloba – intraartikularna injekcijahijaluronske kiseline u zglob kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba, ručnog zgloba 14.900 RSD 13.900 RSD 12.900 RSD
Viskosuplementacija zgloba pod kontrolom UZ – intraartikularna injekcijahijaluronske kiseline u zglob kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba, ručnog zgloba 16.900 RSD 15.900 RSD 14.900 RSD
Viskosuplementacija zgloba kuka – intraartikularna injekcijahijaluronske kiseline u zglobkuka 15.900 RSD 14.900 RSD 13.900 RSD
Viskosuplementacija zgloba kukapod kontrolom UZ – intraartikularna injekcijahijaluronske kiseline u zglob kuka 17.900 RSD 16.900 RSD 15.900 RSD

 

Infiltracija kolagena
Infiltracija kolagena u zglob kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba, ručnog zgloba 11.900 RSD 11.200 RSD 10.500 RSD
Infiltracija kolagena u zglob kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba, ručnog zgloba pod kontrolom UZ 13.900 RSD 13.200 RSD 12.500 RSD
Infiltracija kolagena u meko tkivo 4.900 RSD 4.500 RSD 3.900 RSD
REGENERATIVNA MEDICINA CENA GOLD CENA PREMIJUM CENA
PRP = plazma bogata trombocitima/CellularMatrix= PRP + hijaluron
Koristimo proizvode švajcarske firme RegenLabÒSwiss koja je globalni lider u proizvodima za autolognu regenerativnu medicinu na bazi sveže pripremljene plazme bogate trombocitima (koncentrata trombocita) iz sopstvene krvi pacijenta, koja se koristi samostalno ili u kombinaciji sa hijaluronskom kiselinom ili drugim svežim autolognim ćelijama iz masti ili koštane srži pacijenta.Ovi sveže pripremljeni koncentrati su sigurniji i imaju dugotrajnije efekte od tradicionalnih proizvoda za ćelijsku terapiju, ubrzavaju zarastanje i imaju dokazanu efikasnost u postupku starenja, nezi rana i mišićno-skeletnim patologijama.
PRP mekih tkiva (mišića, tetive) 39.000 RSD 35.000 RSD 32.000 RSD
PRP zgloba kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba, ručnog zgloba 45.000 RSD 40.000 RSD 36.000 RSD
PRP oba zgloba kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba, ručnog zgloba 80.000 RSD 72.000 RSD 66.000 RSD
PRP zgloba kuka 55.000 RSD 50.000 RSD 45.000 RSD
PRP oba zgloba kuka 95.000 RSD 90.000 RSD 85.000 RSD
PRP tri zgloba 120.000 RSD 108.000 RSD 96.000 RSD
CellularMatrix (PRP + hijaluron) mekih tkiva (mišića, tetive) 52.000 RSD 46.000 RSD 42.000 RSD
CellularMatrix (PRP + hijaluron) zgloba kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba, ručnog zgloba 58.000 RSD 52.000 RSD 48.000 RSD
CellularMatrix (PRP + hijaluron) oba zgloba kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba, ručnog zgloba 95.000 RSD 90.000 RSD 85.000 RSD
CellularMatrix (PRP + hijaluron) zgloba kuka 68.000 RSD 62.000 RSD 58.000 RSD
CellularMatrix (PRP + hijaluron) oba zgloba kuka 108.000 RSD 102.000 RSD 96.000 RSD
CellularMatrix (PRP + hijaluron)tri zgloba 130.000 RSD 118.000 RSD 106.000 RSD
DIJAGNOSTIKA
General Electric® ,Hologic®
CENE GOLD CENA PREMIUM CENA
DXA(osteodenzitometrija) kičma 3.000 RSD 2.800 RSD 2.600 RSD
DXA (osteodenzitometrija) kuk 3.000 RSD 2.800 RSD 2.600 RSD
DXA (osteodenzitometrija) ortopedski kuk 3.000 RSD 2.800 RSD 2.600 RSD
DXA VFA (vertebromorfometrija)  3.000 RSD 2.800 RSD 2.600 RSD
DXA (osteodenzitometrija) komplet (kuk, kičma, VFA) 8.000 RSD 7.600 RSD 7.200 RSD
Ultrazvuk mekih tkiva (1 segment) 4.500 RSD 4.200 RSD 3.900 RSD
Ultrazvuk 1 koštanog segmenta (kuk, rame, lakat, tetive, zglob ručja, zglob kolena, skočni zglob) 4.500 RSD 4.200 RSD 3.900 RSD
Ultrazvuk 2 koštana segmenta (kuk, rame, lakat, tetive, zglob ručja, zglob kolena, skočni zglob) 7.500 RSD 7.200 RSD 6.900 RSD
Ultrazvuk abdomena  4.500 RSD 4.200 RSD 3.900 RSD
Ultrazvuk štitne žlezde 4.500 RSD 4.200 RSD 3.900 RSD
Kolor dopplerkrvnih sudova ekstremiteta 5.700 RSD 5.500 RSD 5.200 RSD
Kolor dopplerkrvnih sudova vrata 5.700 RSD 5.500 RSD 5.200 RSD
Kolor dopplerkrvnih sudova abdomena 5.700 RSD 5.500 RSD 5.200 RSD
Kolor doppler 1 segmenta 5.700 RSD 5.500 RSD 5.200 RSD
Kolor doppler2 segmenta 9.900 RSD 9.500 RSD 9.200 RSD
Ultrazvuk -kućnaposetaradiologa 12000 RSD (grad)
14000 RSD (prigradska naselja)
24-časovni Holter krvnog pritiska 4.500 RSD 4.000 RSD 3.500 RSD
24-časovni HolterEKG 5.500 RSD 5.000 RSD 4.500 RSD
EKG (bez opisa lekara) 1.000 RSD 800 RSD 600 RSD
Dermoskopija – analiza mladeža 5.500 RSD 4.900 RSD 4.500 RSD
PATCH test (aplikovanje, čitanje i tumačenje rezultata) 13.900 RSD 12.900 RSD 11.900 RSD
PRICK kožne probe (po kompletu) 2.900 RSD 2.700 RSD 2.500 RSD
Tumačenjenalazaodstraneradiologa (RTG/CT/NMR)  2.000 RSD 1.800 RSD 1.600 RSD
POST-COVID PAKET CENA GOLD CENA PREMIJUM CENA
Post-COVID paket formiran je sa ciljem da pomogne pacijentima koji su preležali Korona virus. Usled COVID-19 virusa mogu nastati brojne komplikacije. Najčešće posledice javljaju se u vidu ubrzanog zamora, otežanog disanja, bolova u grudima i zglobovima i hroničnog umora
19.900 RSD 19.500 RSD 18.900 RSD
* Opšti internistički pregled specijaliste imunologa (pulsnaoksimetrija, krvni pritisak, kompletan fizikalni pregled glave, vrata, ždrela, grudnog koša, abdomena, kože, sluzokože i lokomotornog sistema, palpacija štitaste žlezde i limfnih čvorova, auskultacija srca, pluća, osnovni neurološki pregled, pregled perifernih pulseva, drugi specifični testovi i manevri fizikalnog pregleda internističke kliničke prakse, kontrola hroničnih stanja, korigovanje terapije, analiza laboratorijskih i ultrazvučnih pregleda, zaključak)
* Pregled specijaliste kardiologa sa zaključkom
* EKG
* Ultrazvučni pregled srca
* Laboratorijske analize (uzrokovanje krvi, kompletna krvna slika, SE, CRP, D-dimer, Feritin, AST, ALT)
PAKET ZA SPORTISTE I REKREATIVCE CENA GOLD CENA PREMIJUM CENA
Sportski paket formiran je sa ciljem da pomogne sportistima i ljudima koje se rekreativno bave sportom koji su izloženi povećanim fizičkim naporima. Za veći broj sportista uzimanje laboratorijskih analizai pregledi se mogu organizovati u prostorijama kluba ili saveza.Kod sistematskog pregleda za klubove odnosno većeg broj pacijenata može se dogovoriti popust na cene sistematskog pregleda.
19.900 RSD 19.500 RSD 18.900 RSD
* Pregled specijaliste fizikalne medicine (pregled podrazumeva utvrđivanje fizikalnog statusa, antropometrijska merenja: telesna visina, telesna masa i kompletna telesna struktura (antropometrijska merenja mogu da budu proširena u odnosu na zahteve sportske discipline i druge potrebe korisnika), fleksibilnost i pokretljivosti koštano-zglobnog sistema, merenje pulsneoksimetrije, merenje krvnog pritiska, auskultacija srca, pluća, osnovni neurološki pregled, pregled perifernih pulseva, drugi specifični testovi i manevri fizikalnog pregleda internističke kliničke prakse, analiza laboratorijskih i ultrazvučnih pregleda, zaključak)
* Pregled specijaliste kardiologa sa zaključkom
* EKG 
* Ultrazvučni pregled srca
* Ultrazvučni pregled 1zgloba – koleno, kuk, rame, lakat, tetive, zglob ručja, skočni zglob (pregled obuhvata zglob koji je posebno ugrožen u zavisnosti od vrste sporta ili fizičke aktivnosti)
* Laboratorijske analize (uzrokovanje krvi, kompletna krvna slika,sedimentacija, leukocitarna formula, gvožđe, šećer, UIBC, TIBC, feritin, urea, kreatinin, bilirubin, alkalnafosfataza, proteini, albumini, lipidni status (Hol, HDL, LDL, Tg)
PAKET ZA MENADŽERE, IT STRUČNJAKE I OSOBE IZLOŽENE POVEĆANOM STRESU CENA GOLD CENA PREMIJUM CENA
Menadžerski paket formiran je sa ciljem da pomogne osobama koje dugo sede i koje su izložene povećanom stresu. Za veći broj pacijenata uzimanje laboratorijskih analizai pregledi se mogu organizovati u kompaniji gde pacijent radi.Kod sistematskog pregleda za kompanije odnosno većeg broj pacijenata može se dogovoriti popust na cene sistematskog pregleda. Moguće je dodatno organizovati i edukaciju zaposlenih kroz savetovanje endokrinologa Prof. dr Vesne Dimitrijević Srećković o ishrani mediteranskog tipa na osnovu utvrđenog metaboličkog stanja

 

Za muškarce
23.500 RSD 22.000 RSD 20.500 RSD
* Opšti internistički pregled sa zaključkom o zdravstvenom stanju (pregled podrazumeva merenje pulsneoksimetrije, merenje krvnog pritiska, kompletan fizikalni pregled glave, vrata, ždrela, grudnog koša, abdomena, kože, sluzokože i lokomotornog sistema, palpacija štitaste žlezde i limfnih čvorova, auskultacija srca, pluća, osnovni neurološki pregled, pregled perifernih pulseva, drugi specifični testovi i manevri fizikalnog pregleda internističke kliničke prakse, kontrola hroničnih stanja, korigovanje terapije, analiza laboratorijskih i ultrazvučnih pregleda, zaključak)
* Pregled specijaliste kardiologa sa zaključkom
* EKG 
* Ultrazvučni pregled srca
* Ultrazvučni pregled abdomena sa pregledom bešike i prostate
* Laboratorijske analize (uzrokovanje krvi, kompletna krvna slika,sedimentacija, fibrinogen, leukocitarna formula, gvožđe, glikemija, urea, kreatinin, mokraćna kiselina, transaminaze,bilirubin, lipidni status, PSA, urin)

 

Za žene
38.500 RSD 36.500 RSD 34.500 RSD
* Opšti internistički pregled sa zaključkom o zdravstvenom stanju (pregled podrazumeva merenje pulsneoksimetrije, merenje krvnog pritiska, kompletan fizikalni pregled glave, vrata, ždrela, grudnog koša, abdomena, kože, sluzokože i lokomotornog sistema, palpacija štitaste žlezde i limfnih čvorova, auskultacija srca, pluća, osnovni neurološki pregled, pregled perifernih pulseva, drugi specifični testovi i manevri fizikalnog pregleda internističke kliničke prakse, kontrola hroničnih stanja, korigovanje terapije, analiza laboratorijskih i ultrazvučnih pregleda, zaključak)
* Pregled specijaliste kardiologa sa zaključkom
* EKG 
* Ultrazvučni pregled srca
* Ultrazvučni pregled abdomena
* Ultrazvučni pregled štitne žlezde
* DEXA (osteodenzitometrija) kuka i kičme
* Laboratorijske analize (uzrokovanje krvi, kompletna krvna slika,sedimentacija, fibrinogen, leukocitarna formula, gvožđe, glikemija, urea, kreatinin, mokraćna kiselina, transaminaze, bilirubin, lipidni status, TSH, fT4, urin)
FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA CENA
TERAPIJSKI DAN
(do 90 min)
od 3000 RSD
Interferentne struje*, TENS, elektrostimulacija, elektroforeza, ultrazvučna terapija, laserska terapija, vakum terapija, magnetna terapija
(*galvanska, dijadinamik, trabertove, faradejeve, neofaradejeve, NPHV, sekvence, 2-polne IF, 4-polne IF, eksponencijalni pulsevi, eksponencijalni, pulsevi sa usponom, pravougaoni pulsevi, ruske stimulacije, stimulacioni pulsevi, trapezoidni pulsevi, trougaoni pulsevi, kombinovani pulsevi, izopolarno i vektor polje, ledukova struja, H-talas, mikrostruje, srednje-frekventne struje, spastične stimulacije–Hufschmidt, spastične stimulacije–Jantsch, HVT, modulacioni pulsevi, VMS struja, kocova struja, EPIR, isprekidani pulsevi, IG pulsevi)
VIP TERAPIJSKI PAKET  od 5000 RSD 
(terapijski dan, do 120 min, 1 na 1, bez prisustva drugih pacijenata)
KUĆNITERAPIJSKI PAKET od 5000 RSD 
 (dolazak na kućnu adresu,kineziterapija, teraputska masaža,do 90 min)
HI INTENSITY LASER TERAPIJA 3.000 RSD
SHOCK WAVE  2.500 RSD
SHOCK WAVE ANTICELULIT TERAPIJA (do 20 min) 5.000 RSD
KINEZITERAPIJA KOD ODRASLIH (do 50 min) 3.000 RSD
Terapeutske vežbeistezanja i jačanja,individualni pristup kod ortopedskih, reumatoloških, neuroloških problema, trauma, perifernih lezija
KINEZITERAPIJA KOD DECE (do 50 min) 3.500 RSD
Terapeutske vežbe, opšte korektivne vežbe za decu, individualni pristup, SCHROTH METODA kod skolioza, kifoza (krive kičme), ravnih stopala, x ili o nogu, neurologija, trauma, perifernih lezija, urođenih anomalija kod dece, stimulacija psihomotornog razvoja
RAD SA BEBAMA 3.900 RSD
Vežbe kod hipertonusa, hipotonusa, tortikolisa …
TERAPEUTSKA MASAŽA (do 30 min) 3.000 RSD
SPORTSKA MASAŽA (do 45 min) 4.000 RSD
LIMFNA DRENAŽA – PARCIJALNA (do 45 min) 3.000 RSD
Specijalna masaža kod pacijenata sa prisutnim limfedemom (otokom) različite etiologije
LIMFNA DRENAŽA – CELOG TELA (do 80 min) 5.000 RSD
Specijalna masaža kod pacijenata sa prisutnim limfedemom (otokom) različite etiologije
KINEZIOTEJPING 2.000 RSD
INDIBA TERAPIJSKI DAN 5.000 RSD
RAD SA SPORTISTIMA CENE
TESTIRANJE FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI 4.000 RSD
PRIPREMA SPORTISTA  3.000 RSD
PRIPREMA REKREATIVACA – INDIVIDUALNE VEŽBE (u prirodi ili u fitnes centru (bez cene termina)) 2.500 RSD
SPORTSKA I PORODIČNA PSIHOLOGIJA CENA
Konsultacije i rad sa elitnim sportskim psihologom Bojanom Jeličić (do 60 min) Cena na upit
Konsultacije i rad sa kliničkim psihologom Prof. dr Vlajkom Panovićem (do 60 min) Cena na upit
LABORATORIJSKE USLUGE CENA
Sarađujemo sa laboratorijom Aqualab i koristimo njihov cenovnik
PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA U KUĆNIM USLOVIMA
(u zavisnosti od lokacije)
CENA
Ultrazvuk -kućnaposetaradiologa 12000 RSD (grad)
14000 RSD (prigradska naselja)
KUĆNI TERAPIJSKI PAKET od 5000 RSD
 (dolazak na kućnu adresu, kineziterapija, teraputska masaža, do 90 min)

NAPOMENA:

*Pregledi se zakazuju unapred, u dostupnim terminima
*Ekspertski pregledi su pregledi i konsultacije sa ekspertima za specifično
stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo zdravstveno stanje/bolest

Naša ordinacija Vam nudi besplatne konsultacije sa lekarom opšte prakse
dr Suzanom Jandrić, svakog radnog dana u terminu od 12h do 14h

Telefon za konsultacije 060 67 57 773

Zakažite pregled

    Galerija