Doc. Dr Sc. Med. Branko Srećković

Position: specijalista interne medicine, supspec. kardiologije

Kontakt i adresa: Krupanjska 24, 11040 Beograd.
Mob: 0692667721
Mail: drsreckovic65@gmail.com

Edukacija:
Osnovne studije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnim uspehom, srednja ocena 9.43, diplomirao 1991. godine.
Specijalizaciju Interne medicine (1998) kao i supspecijalizaciju iz oblasti Kardiologije (2010) završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, takođe sa odličnim uspehom.
Magisterijum iz oblasti Kardiologije (2010) uspešno odbranjen pri Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Doktorat iz oblasti kardiologije i ateroskleroze uspešno odbranjen 2018 pri Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Radno iskustvo: 26 godina.
Prvih 14 godina na vrhu srpske kardiološke piramide, Urgentna kardiologija Kliničkog Centra Srbije (1994-2008). Potom kao šef i lekar Hitnog internističkog prijema Kliničko Bolničkog Centra Bežanijska Kosa.

Vrste pregleda/intervencija i veština koje obavlja:
– Internističko kardiološki pregledi
– EHO srca
– 24h Holter EKG
– 24h monitoring krvnog pritiska
– test fizičkog opterećenja
– ugradnja privremenog pacemakera
– neinvazivno lečenje
– rad u jedinicama intenzivnog internističkog lečenja
– interkliničke i kliničke konsultacije u okviru multidisciplinarnih timova

Posebne napomene:
Doc. Dr Sc. Med. Branko Srećković poseduje sledeće sertifikate: BLS, ALS, PALS, PHTALS.
Veštine su sertifikovane kroz srpski ogranak Evropskog resuscitacionog saveta. Tom prilikom je ponuđena i pozicija Instruktora za ILS i ALS edukaciju i sertifikovanje.

Priznanja, publikacije:
Autor i koautor u preko 70 naučnih radova iz oblasti kardiologije i endokrinologije.
Sertifikovani član Lekarske komore Srbije, punopravni član Udruženja za Dijabetes Srbije, povremeni recenzent stručnog časopisa ‘PLOS1’.