Asist. dr sc. med. Gordana Mihajlović

Position: spec. interne medicine i supspec. kardiologije

Studije medicine završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine. Zaposlena na KO za gerijatriju „Prof. dr Petar Korolija“ interne klinike KBC „Zvezdara“ od 1999. godine. Magistarski radi iz kardiologije pod naslovom „Prognostički značaj niske voltaže u standardnom elektrokardiogramu kod starijih bolesnika sa sistolnom srčanom insuficijencijom“, odbranila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine. Godine 2016. odbranila doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod nazivom „Hipotireoza kao faktor srčane insuficijencije kod osoba starije životne dobi“ i stekla zvanje doktora medicinskih nauka. Decembra 2015. godine izabrana u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast interna medicina (gerontologija) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završila kurs iz ehokardiografije YUECHO 2003. godine. Godine 2007 dobila stipendiju za učešće u „International Short Programme in Geriatrics“, International Institute on Ageing, United Nations – Malta.

Član Srpskog lekarskog društva. Od 2011 do 2014 bila sekretar Gerijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva.