Dr med. Miloš Bojović

Position: specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Dr Miloš Bojović je osnovne studije završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i četvrta je godina specijalizacije iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije. Završio je postdiplomske master studije iz oblasti sportske medicine, pod nazivom „Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem“. Trenutno piše rad na temu ’’Kineziterapijski modaliteti u lečenju tendinopatija’’. Sprovodi individualna funkcionalna testiranja kod profesionalnih sportista i rekreativaca radi izrade plana i programa funkcionalnog treninga u cilju prevencije povređivanja, odnosno menadžmenta rizika, kao i u cilju poboljšanja fizičkih performansi. Do sada je funkcionalno testiranje uradio na velikom broju naših najuspešnijih sportista.

Svoje znanje i veštine iz različitih oblasti sportske medicine, ortopedije, fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i sportske fiziologije koristi u analizi i unapređenju uloge fizičke aktivnosti u prevenciji i tretmanu bolesti.

U svakodnevnoj praksi dr Bojović se bavi:

  • funkcionalnim testiranjem
  • izradom plana i programa treninga
  • dijagnostikom sportskih povreda
  • lečenjem sportskih povreda i stanja (povrede mišića, bol u preponama, bol u leđima i povrede kolena i skočnog zgloba, itd.)