Doc. dr sc. med. Snežana Aranđelović

Position: spec. interne medicine i supspec. alergologije i imunologije

Doc. dr sc. med Snežana Arandjelović, diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1989. godine sa prosečnom ocenom 9,64. Od 1991. godine zaposlena je na Klinici za alergologiju i imunologiju Kliničkog centra Srbije, kao i Medicinskom fakultetu u Beogradu od 2012. godine.

Specijalista interne medicine od 1996. godine, supspecijalista alergologije i kliničke imunologije od 2012. godine, magistar i doktor medicinskih nauka. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006. godine sa temom  “Klinički značaj krioglobulina u sistemskom eritemskom lupusu“. Doktorirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2016. godine sa temom “Analiza kliničkih i imunoseroloških osobenosti bolesnika sa krioglobulinemijom: doprinos utvrđivanju fenotipova”. Uža naučna oblast klinička imunologija, autoimunost.

Iz oblasti alergologije i kliničke imunologije ima objavljenih preko 140 radova kako u domaćim, tako i u inostranim časopisima. Aktivno učestvovala na brojnim kongresima Evropske akademije za alergologiju i kliničku imunologiju, domaćim kongresima alergologa i kliničkih imunologa, kongresima interne medicine. Učestvovala kao predavač na brojnim plenarnim predavanjima iz oblasti alergologije i kliničke imunologije.

Ima dugogodišnje iskustvo, radeći u bolničkim i ambulantnim uslovima, u dijagnostici i lečenju različitih oboljenja iz oblasti alergologije i imunologije, uključujući i najkompleksnija stanja.

Član Srpskog lekarskog društva, Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije, Evropske akademije za alergologiju i imunologiju.