Asist. doc. dr sc. med. Tatjana Radević

Position: spec. interne medicine i supspec. dermatologije

Ass. doc. dr sc. med. Tatjana Radević. specijalista dermatovenerologije u Beogradu ima višegodišnje iskustvo dijagnostike i lečenja svih dermatoloških oboljenja. Angažovana je kao asistent na predmetu Dermatovenerologija, Medicinskog fakulteta VMA, Univerziteta odbrane, Beograd.

Pored pregleda dermatologa obavlja sledeće procedure:
– dermoskopiju,
– biopsiju kože,
– hirurško ili radiotalasno uklanjanje promena na koži,
– elektrokauterizaciju promena na koži,
– krioterapiju,
– primena hijaluronske kiseline,
– primena botulinskog toksina za tretman bora i prekomernog znojenja,
– primena hemijskih pilinga.

Aktivan je član je više internacionalnih dermatoloških organizacija. Jedan je od doktora nacionalnog tima Euromelanoma 2018 stvorenog u cilju prevencije nastanka melanoma. Osnovne i postdiplomske studije za završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Magistrirala i doktorirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Evropske Akademije za Dermatovenerologiju; Evropskog Udruženja za dermatološku onkologiju; Internacionalnog društva za dermoskopiju i Udruženja za dermatovenerologiju, Srpskog lekarskog društva.