Spec. dr med. Bojana Knežević

Position: spec. interne medicine i supspec. reumatologije

Dr Knežević je diplomirala i specijalizirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a supspecijalizaciju je stekla iz oblasti reumatologije. Doktorske studije završila je na Medicinskom fakultetu u oblasti molekularne medicine, imunologije i inflamacije. Zaposlena je na Klinici za reumatologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu.

Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja reumatologa Srbije.

Sfera interesovanja dr Bojane Knežević obuhvata:

  • sistemske bolesti vezivnog tkiva
  • artritise
  • metaboličke bolesti kostiju
  • bolne sindrome itd.