Prim. mr sc. med. dr Dragana Palić Obradović

Position: spec. interne medicine i supspec. reumatologije

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1975. godine, a specijalizaciju iz oblasti interne medicine stekla 1984. Magistraturu iz oblasti reumatologije stekla 1991. baveći se promenama na srcu kod obolelih od SLE. Na Institutu za reumatologiju radila od 1977 do 2014. god. Supspecijalizirala reumatologiju 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a zvanje primarijusa ima od 2005. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Euromedik radila kao internista-reumatolog od 2016. do 2020. godine.

Objavila više desetina stručnih radova iz oblasti reumatologije kao autor i koautor, učestvovala na stručnim kongresima reumatologa u zemlji i inostranstvu, aktivno učestvovala u studijama Instituta za reumatologiju kao istraživač koji se bavi ispitivanjem terapijskih efekata i neželjenih događaja u lečenju obolelih od RA i SLE, kao i u primeni bioloških terapija.