PRIM. DR SCI. MED. RADOMIR BENOVIĆ

Position: specijalista neurohirurgije

Prim. dr Radomir Benović je specijalista neurohirurgije iz Beograda.

Od 2018. neurohirurg na I odeljenju Klinike za neurohirurgiju VMA.

2001-2005. Military Hospital of South Region Kamish Mushiat Saudi Arabia na poziciji konsultant neurohirurg.

Prim. dr Radomir Benović aktivan je i u istraživačkom radu, u okviru koga proučava pre svega tumore mozga. Objavio je više naučnih radova a u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Učestvao sa više radova na nacionalnim i međunarodnim skupovima neurohirurga: Tumori PCU 2002, prikaz 42 slučaja koji su operisani u periodu 1998-2002. Nacionalni kongres neurohirurga, 2004. CENS Ljubljana, Aneurizmalna intrakranijalna krvarenja, Naconalni kongres sa međunardnim učešćem Novi Sad sa radom „Klinički i terapijski aspekti supratentorijalnih meningeoma“, Kongres u Nišu 2007. sa radom „Cervikalna discus hernia“.

Usled svoje velike stručnosti i doprinosa u lečenju ove bolesti, dodeljeno mu je zvanje primarijusa.

Ima dugogodišnje iskustvo u lečenju diskus hernije i jedan je od vodećih stručnjaka u ovoj oblasti.