Prof. dr Branislava Glišić

Position: spec. interne medicine i supspec. reumatologije

Medicinski fakultet završila je u Beogradu 1983, a specijalizaciju iz oblasti interne medicine 1990. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Magistarsku i doktorsku tezu iz oblasti reumatologije odbranila u Vojnomedicinskoj akademiji. Od 2005. je docent na predmetu Interna medicina. Od 1990. radi kao lekar specijalista u Klinici za reumatologiju i kliničku imunologiju Vojnomedicinske akademije, a od 2011. je i načelnik II odeljenja te klinike.

Publikovala je preko 200 stručnih i naučnih radova, poglavlja u knjigama i dve monografije iz oblasti reumatologije.

Član je Reumatološke sekcije Srpskog lekarskog društva.

Oblasti kojima se bavi dr Glišić:

  • dijagnostika i lečenje osteoporoze
  • dijagnostika i lečenje sistemskih bolesti vezivnog tkiva (reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus, Sjogrenov sindrom, polimiozitis, sistemska skleroza, sindromi vaskulitisa i dr.)
  • dijagnostika i lečenje spondiloartritisa
  • dijagnostička i terapijska punkcija zglobova