Naši doktori

Naš medicinski tim je jedna od naših glavnih vrednosti. Zajedno smo uspeli da obezbedimo kompletnu ponudu specijalnosti koji nam omogućavaju pružanje sveobuhvatne usluge našim pacijentima.

Prof. dr Branislava Glišić

spec. interne medicine i supspec. reumatologije

Medicinski fakultet završila je u Beogradu 1983, a specijalizaciju iz oblasti interne medicine 1990. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Magistarsku i doktorsku tezu iz oblasti reumatologije odbranila u Vojnomedicinskoj akademiji. Od 2005. je docent na predmetu Interna medicina. Od 1990. radi kao lekar specijalista u Klinici za reumatologiju i kliničku imunologiju Vojnomedicinske akademije, a od 2011. je i načelnik II odeljenja te klinike.

Publikovala je preko 200 stručnih i naučnih radova, poglavlja u knjigama i dve monografije iz oblasti reumatologije.

Član je Reumatološke sekcije Srpskog lekarskog društva.

Oblasti kojima se bavi dr Glišić:

 • dijagnostika i lečenje osteoporoze
 • dijagnostika i lečenje sistemskih bolesti vezivnog tkiva (reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus, Sjogrenov sindrom, polimiozitis, sistemska skleroza, sindromi vaskulitisa i dr.)
 • dijagnostika i lečenje spondiloartritisa
 • dijagnostička i terapijska punkcija zglobova

Prof. dr Branislava Glišić

spec. interne medicine i supspec. reumatologije

Medicinski fakultet završila je u Beogradu 1983, a specijalizaciju iz...

Prim. mr sc. med. dr Dragana Palić Obradović

spec. interne medicine i supspec. reumatologije

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1975. godine, a specijalizaciju iz oblasti interne medicine stekla 1984. Magistraturu iz oblasti reumatologije stekla 1991. baveći se promenama na srcu kod obolelih od SLE. Na Institutu za reumatologiju radila od 1977 do 2014. god. Supspecijalizirala reumatologiju 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a zvanje primarijusa ima od 2005. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Euromedik radila kao internista-reumatolog od 2016. do 2020. godine.

Objavila više desetina stručnih radova iz oblasti reumatologije kao autor i koautor, učestvovala na stručnim kongresima reumatologa u zemlji i inostranstvu, aktivno učestvovala u studijama Instituta za reumatologiju kao istraživač koji se bavi ispitivanjem terapijskih efekata i neželjenih događaja u lečenju obolelih od RA i SLE, kao i u primeni bioloških terapija.

Prim. mr sc. med. dr Dragana Palić Obradović

spec. interne medicine i supspec. reumatologije

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1975. godine, a...

Spec. dr med. Bojana Knežević

spec. interne medicine i supspec. reumatologije

Dr Knežević je diplomirala i specijalizirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a supspecijalizaciju je stekla iz oblasti reumatologije. Doktorske studije završila je na Medicinskom fakultetu u oblasti molekularne medicine, imunologije i inflamacije. Zaposlena je na Klinici za reumatologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu.

Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja reumatologa Srbije.

Sfera interesovanja dr Bojane Knežević obuhvata:

 • sistemske bolesti vezivnog tkiva
 • artritise
 • metaboličke bolesti kostiju
 • bolne sindrome itd.

Spec. dr med. Bojana Knežević

spec. interne medicine i supspec. reumatologije

Dr Knežević je diplomirala i specijalizirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta...

Mr sc. med. dr Dušan Jandrić

spec. interne medicine i supspec. reumatologije i kliničke farmakologije

Mr sc. med. dr Dušan Jandrić je specijalista interne medicine i kliničke farmakologije, rođen 1953. godine. Posle završenih osnovnih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1978. godine, dr Jandrić je 1984. specijalizirao u oblasti kliničke farmakologije, a 1990. i u oblasti interne medicine. Magistarski rad pod nazivom: “Uticaj 7-tia-8-okso-guanozina na funkciju pacovskih T limfocita in vitro”, odbranio je 2001. godine na VMA. Radio je kao lekar specijalista na Klinici za reumatologiju i kliničku imunologiju od 1991. do 1997, a do 2003. na Institutu za medicinska istraživanja Vojnomedicinske akademije. Od 2003. do 2012. radio je u Centru za kliničku farmakologiju Vojnomedicinske akademije, a od 2012. je u toj ustanovi bio načelnik Funkcijske dijagnostike Klinike za reumatologiju VMA.

Stekao veliko kliničko iskustvo u radu sa osteodenzitometrom, lečenju osteporoze, metaboličkih i upalnih reumatoloških bolesti najnovijom biološkom terapijom.  Učestvovao u realizaciji većeg broja multicentričkih kliničkih ispitivanja novih lekova u reumatologiji.

Bio je višegodišnji član  i sekretar Komisije za lekove i Etičkog odbora VMA. Održavao redovna predavanja iz oblasti kliničke farmakologije kao što su metodologija kliničkih ispitivanja novih lekova, neželjene reakcije na lekove, terapija  reumatskog i kancerskog bola neopijatnim i opijatnim  analageticima.

Za svoj rad je više puta pohvaljivan i odlikovan.

Kao autor ili koautor objavio je preko 40 stručnih i naučnih  radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima iz reumatologije, eksperimentalne i kliničke imunologije i toksikologije.

Član je Udruženja reumatologa Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Mr sc. med. dr Dušan Jandrić

spec. interne medicine i supspec. reumatologije i kliničke farmakologije

Mr sc. med. dr Dušan Jandrić je specijalista interne medicine...

Mr sc. med. dr Aleksandar Kojić

spec. ortopedske hirurgije i sportske medicine Načelnik Službe za traumatologiju lokomotornog sistema na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“

Načelnik Službe za traumatologiju lokomotornog sistema na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”

 • godine – Magistar medicinskih nauka- Medicinski fakultet u Beogradu
 • godine – Specijalizacija iz ortopedije sa traumatologijom – Medicinski fakultet u Beogradu
 • godine – završio osnovne studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Dominantne oblasti stručnog rada:

 • Primarna i reviziona aloartroplastika zgloba kuka i kolena
 • Koštano-zglobna trauma ekstremiteta
 • Hirurgija skočnog zgloba i stopala

Mr sc. med. dr Aleksandar Kojić

spec. ortopedske hirurgije i sportske medicine Načelnik Službe za traumatologiju lokomotornog sistema na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“

Načelnik Službe za traumatologiju lokomotornog sistema na Institutu za ortopedsko-hirurške...

Doc. dr sc. med. dr Duško Spasovski

spec. ortopedske hirurgije i sportske medicine

Doc. dr sc. med. Duško Spasovski je hirurg ortoped koji je posvećen dečjoj ortopediji, kao i tretiranju sportskih povreda. Posle završenih osnovnih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine, specijalizirao je u oblasti ortopedije i traumatologije, čemu je posvetio i magistarske i doktorske studije. Paralelno sa studijama medicine, diplomirao je i na Fakultetu sporta i fizičke kulture Univerziteta u Beogradu. Bio je zaposlen u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije od 2000. do 2007, a od 2007. godine radi na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“ u Beogradu. Pored praktičnog bavljenja medicinom, dr Spasovski je i docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a radio je i kao predavač na Sportskoj akademiji i Visokoj sportskoj zdravstvenoj školi u Beogradu. Član je Srpskog lekarskog društva od 2005. godine.

Autor je dva udžbenika i koautor poglavlja u tri udžbenika. Ima 49 objavljenih radova. Do sada je održao više predavanja u zemlji i inostranstvu iz oblasti matičnih ćelija, dečje ortopedije, funkcionalne anatomije i doziranja vežbanja. Učesnik je više tribina Jesenjeg i Prolećnog Festivala zdravlja u Beogradu, sa temama iz oblasti sporta i zdravlja.

Sfera interesovanja dr Spasovskog obuhvata:

 • ortopedija
 • dečija ortopedija
 • sportske povrede

Doc. dr sc. med. dr Duško Spasovski

spec. ortopedske hirurgije i sportske medicine

Doc. dr sc. med. Duško Spasovski je hirurg ortoped koji...

Dr Draško Vasović

specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Zaposlen na Institutu za ortopedsko hirurške bolesti “Banjica”

OBRAZOVANJE

 • 2012 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2017 – Završio postdiplomske – Specijalističke akademse studije na
  Medicinskom fakultetu u Beogradu, smer Hirurška anatomija
 • 2017 – Upisao doktroske studije iz Rekonstruktivne hirurgije na Medicinskom
  fakultetu u Beogradu
 • 2019 – Specijalizacija iz Ortopedske hirurgije i traumatolgije
 • 2016 – Studijski boravak u Ortopedskoj bolnici Valdoltra, Ankaran, Slovenija
 • 2019 – American Austrian Foundation, Salzburg, Austrija

DOMINANTNE OBLASTI STRUČNOG RADA

 • Artroplastika zgloba kuka i kolena
 • Bolesti i povrede stopala i skočnog zgloba
 • Traumatologija koštano-zglobnog sistema

Dr Draško Vasović

specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Zaposlen na Institutu za ortopedsko hirurške bolesti “Banjica” OBRAZOVANJE 2012...

Dr med. Miloš Bojović

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Dr Miloš Bojović je osnovne studije završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i četvrta je godina specijalizacije iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije. Završio je postdiplomske master studije iz oblasti sportske medicine, pod nazivom „Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem“. Trenutno piše rad na temu ’’Kineziterapijski modaliteti u lečenju tendinopatija’’. Sprovodi individualna funkcionalna testiranja kod profesionalnih sportista i rekreativaca radi izrade plana i programa funkcionalnog treninga u cilju prevencije povređivanja, odnosno menadžmenta rizika, kao i u cilju poboljšanja fizičkih performansi. Do sada je funkcionalno testiranje uradio na velikom broju naših najuspešnijih sportista.

Svoje znanje i veštine iz različitih oblasti sportske medicine, ortopedije, fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i sportske fiziologije koristi u analizi i unapređenju uloge fizičke aktivnosti u prevenciji i tretmanu bolesti.

U svakodnevnoj praksi dr Bojović se bavi:

 • funkcionalnim testiranjem
 • izradom plana i programa treninga
 • dijagnostikom sportskih povreda
 • lečenjem sportskih povreda i stanja (povrede mišića, bol u preponama, bol u leđima i povrede kolena i skočnog zgloba, itd.)

Dr med. Miloš Bojović

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Dr Miloš Bojović je osnovne studije završio na Medicinskom fakultetu...

Prof. dr sc. med. Vesna Dimitrijević Srećković

spec. interne medicine i supspec. endokrinologije

Rođena 23.06.1960 godine u Beogradu. Išla u Osnovnu školu „Marija Bursać“ i Šestu beogradsku gimnaziju. Na Medicinski fakultet u Beogradu upisala se 1979. godine, a diplomirala 1985. godine u redovnom apsolventskom roku. Od 1986 do 1988.godine volontirala na bivšoj Internoj A klinici, na endokrinološkom odeljenju. Od 1988. godine zaposlena je u Institutu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog Centra Srbije. Završila je specijalizaciju iz Interne medicine i supspecijalizaciju iz endokrinologije. Izabrana u zvanje asistenta na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996.godine za predmet interna medicina, (endokrinologija) a u zvanje redovnog profesora 2016.godine.

Magistarski rad pod naslovom ”Efekti gliklazida, preparata sulfonilureje na insulinsku rezistenciju u tipu II dijabetes melitusa” odbranila je 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku tezu pod nazivom ”Značaj određivanja aktivnosti enzima N-acetil-beta-glukozaminidaze (NAG-a) kao parametra za procenu stepena metaboličke kontrole i vaskularnih komplikacija u dijabetes melitusu ” odbranila je 1995. godine.

Šef Jedinice za poremećaje ishrane i prevenciju tipa 2 dijabetesa Centra za terapiju ishranom, posebne oblike terapije i neuropatiju u dijabetesu, na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, od 2003. godine. Bila je rukovodilac naučno-istraživačkog projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju republike Srbije, „Ispitivanje faktora koji utiču na broj i funkcionalnu sposobnost humanih fetalnih i adultnih ostrvaca u kulturi radi postizanja optimalnog sastava grafta za transplantaciju u tipu 1 dijabetesa” od 2005. godine.

Autor i koautor 485 naučnih radova od kojih je 35 radova u časopisima koji su na SCI listi. Član Endokrinološke sekcije Srpskog Lekarskog Društva (SLD), Mediterranean group for the study of Diabetes (MGSD), European Association for the Study of Diabetes (EASD), European Society of Endocrinology (ESE), European Atherosclerosis Society (EAS).

Rad „Povišen C reaktivni protein i smanjen totalni antioksidantni status kod dece i omladine sa metaboličkim sindromom“ nagrađen Hipokratovom nagradom kao najbolji na Mediteranskom kongresu za proučavanje dijabetesa 2007.godine u Istanbulu.

Napisala knjigu „Post put u život- Hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka“ zajedno sa Prof. Vladimirom Vukašinovićem sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Učestvovala je u pisanju „Velikog porodičnog savetnika za zdravu ishranu“ koji je izdala Mladinska knjiga Beograd, 2016. godine. Koautor je knjige “Muška seksualna funkcija i poremećaji” koju je izdao Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu.

Od 1986 godine radila na izučavanju insulinske rezistencije, posebno na receptorskom nivou, kod gojaznih pacijenata obolelih od dijabetes melitusa tip 2 u okviru magistarske teze. Među prvima u našoj sredini uvela kombinovanu terapiji insulina i peroralnih sredstava u terapiju.

Poseban doprinos dala je u stvaranju i primeni doktrinarnih stavova u oblasti ishrane, posebno u gojaznosti, metaboličkom sindromu, dijabetes melitusu, njegovim komplikacijama i aterosklerozi (hiperlipoproteinemije).

Autor je individualno podešenih Mediteranskih jelovnika bogatih složenim ugljenim hidratima, dijetnim vlaknima i mononezasićenim masnim kiselinama, različitog kalorijskog unosa od 800kcal, 1000kcal, 1200kcal, 1500kcal, 1800kcal, 2000kcal i 2500 kcal koji su odobreni od Republičke stručne komisije za šećernu bolest i promovisani na IV srpskom kongresu o šećernoj bolesti l998.godine. Među prvima u ovom delu Evrope u okviru doktorske teze radila na markerima mikroangiopatskih i makroangiopatskih komplikacija, naročito aktivnosti N-acetil-beta-glukozaminidaze (NAG-a) u urinu i serumu. Dokazala da je enzim NAG, rani marker dijabetesne nefropatije pre mikroalbuminurije i značajan vaskularnih komplikacija u dijabetesu.

Značajne rezultate postigla je u prevenciji tipa 2 dijabetes melitusa i rezultate istraživanja izlagala na brojnim kongresima u svetu. Uključena u međunarodni IMAGE projekt prevencije dijabetesa tip 2 gde je dala značajan doprinos svojim iskustvom i rezultatima u pravljenju evropskog vodiča za prevenciju dijabetesa za 2009 godinu. Bila je i član Evropskog DE PLANA prevencije dijabetesa.

Bila član PREDICE projecta „ Rana prevencija komplikacija dijabetesa u Evropi”, o uticaju hiperglikemije na mikro i makrovaskularne komplikacije. Član je projekta Ministarstva nauke i tehnologije republike Srbije „Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri”.

Poslednjih godina proučava metabolički sindrom, dece, adolescenata i mladih i definisala nov termin premetaboličkog sindroma. Pokazala da premetabolički sindrom karakteriše hiperinsulinizam, insulinska rezistencija, povišeni faktori zapaljena i tromboze i smanjena antioksidantna zaštita. Rad „Povišen C reaktivni protein i smanjen totalni antioksidantni status kod dece i omladine sa metaboličkim sindromom“ nagrađen Hipokratovom nagradom kao najbolji na Mediteranskom kongresu za proučavanje dijabetesa 2007.godine u Istanbulu.

Na Svetskom kongresu o dijabetesu u Melburnu decembra 2013. godine Srbiju predstavila sa dva rada. Rad „Smanjena insulinska senzitivnost i antioksidantna zaštita a povišeni faktori zapaljenja i tromboze kod dece, adolescenata i mladih sa metaboličkim sindromom“ usmeno je prezentovan.

Na svetskom kongresu u Vankuveru pretstavila dva rada: „Progression of abdominal obesity in youth followed by testosterone decrease leading to erectile disfunction“ i „Abdominal obesity responsible for depression and risk of early atherosclerosis in adolescents and youth“

Zaštitila u Saveznom zavodu za Intelektualnu svojinu PATENT pod nazivom “DIJETETSKI PREPARAT NA BAZI PRIRODNIH SIROVINA ZA REGULISANJE I SMANJENJE TELESNE TEŽINE” P-496/01.

Poslednjih godina veliki doprinos dala je novim naučnim saznanjima i radovima vezanim za prevenciju i lečenje dijabetesa, ateroskleroze, masne jetre, depresije, infertiliteta i karcinoma koje je prikazala na brojnim evropskim i svetskim kongresima.

Govori engleski i ruski jezik.

Prof. dr sc. med. Vesna Dimitrijević Srećković

spec. interne medicine i supspec. endokrinologije

Rođena 23.06.1960 godine u Beogradu. Išla u Osnovnu školu „Marija...

Asist. dr sc. med. Gordana Mihajlović

spec. interne medicine i supspec. kardiologije

Studije medicine završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine. Zaposlena na KO za gerijatriju „Prof. dr Petar Korolija“ interne klinike KBC „Zvezdara“ od 1999. godine. Magistarski radi iz kardiologije pod naslovom „Prognostički značaj niske voltaže u standardnom elektrokardiogramu kod starijih bolesnika sa sistolnom srčanom insuficijencijom“, odbranila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine. Godine 2016. odbranila doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod nazivom „Hipotireoza kao faktor srčane insuficijencije kod osoba starije životne dobi“ i stekla zvanje doktora medicinskih nauka. Decembra 2015. godine izabrana u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast interna medicina (gerontologija) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završila kurs iz ehokardiografije YUECHO 2003. godine. Godine 2007 dobila stipendiju za učešće u „International Short Programme in Geriatrics“, International Institute on Ageing, United Nations – Malta.

Član Srpskog lekarskog društva. Od 2011 do 2014 bila sekretar Gerijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva.

Asist. dr sc. med. Gordana Mihajlović

spec. interne medicine i supspec. kardiologije

Studije medicine završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine....

Doc. Dr Sc. Med. Branko Srećković

specijalista interne medicine, supspec. kardiologije

Kontakt i adresa: Krupanjska 24, 11040 Beograd.
Mob: 0692667721
Mail: drsreckovic65@gmail.com

Edukacija:
Osnovne studije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnim uspehom, srednja ocena 9.43, diplomirao 1991. godine.
Specijalizaciju Interne medicine (1998) kao i supspecijalizaciju iz oblasti Kardiologije (2010) završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, takođe sa odličnim uspehom.
Magisterijum iz oblasti Kardiologije (2010) uspešno odbranjen pri Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Doktorat iz oblasti kardiologije i ateroskleroze uspešno odbranjen 2018 pri Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Radno iskustvo: 26 godina.
Prvih 14 godina na vrhu srpske kardiološke piramide, Urgentna kardiologija Kliničkog Centra Srbije (1994-2008). Potom kao šef i lekar Hitnog internističkog prijema Kliničko Bolničkog Centra Bežanijska Kosa.

Vrste pregleda/intervencija i veština koje obavlja:
– Internističko kardiološki pregledi
– EHO srca
– 24h Holter EKG
– 24h monitoring krvnog pritiska
– test fizičkog opterećenja
– ugradnja privremenog pacemakera
– neinvazivno lečenje
– rad u jedinicama intenzivnog internističkog lečenja
– interkliničke i kliničke konsultacije u okviru multidisciplinarnih timova

Posebne napomene:
Doc. Dr Sc. Med. Branko Srećković poseduje sledeće sertifikate: BLS, ALS, PALS, PHTALS.
Veštine su sertifikovane kroz srpski ogranak Evropskog resuscitacionog saveta. Tom prilikom je ponuđena i pozicija Instruktora za ILS i ALS edukaciju i sertifikovanje.

Priznanja, publikacije:
Autor i koautor u preko 70 naučnih radova iz oblasti kardiologije i endokrinologije.
Sertifikovani član Lekarske komore Srbije, punopravni član Udruženja za Dijabetes Srbije, povremeni recenzent stručnog časopisa ‘PLOS1’.

Doc. Dr Sc. Med. Branko Srećković

specijalista interne medicine, supspec. kardiologije

Kontakt i adresa: Krupanjska 24, 11040 Beograd. Mob: 0692667721 Mail:...

Doc. dr sc. med. Snežana Aranđelović

spec. interne medicine i supspec. alergologije i imunologije

Doc. dr sc. med Snežana Arandjelović, diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1989. godine sa prosečnom ocenom 9,64. Od 1991. godine zaposlena je na Klinici za alergologiju i imunologiju Kliničkog centra Srbije, kao i Medicinskom fakultetu u Beogradu od 2012. godine.

Specijalista interne medicine od 1996. godine, supspecijalista alergologije i kliničke imunologije od 2012. godine, magistar i doktor medicinskih nauka. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006. godine sa temom  “Klinički značaj krioglobulina u sistemskom eritemskom lupusu“. Doktorirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2016. godine sa temom “Analiza kliničkih i imunoseroloških osobenosti bolesnika sa krioglobulinemijom: doprinos utvrđivanju fenotipova”. Uža naučna oblast klinička imunologija, autoimunost.

Iz oblasti alergologije i kliničke imunologije ima objavljenih preko 140 radova kako u domaćim, tako i u inostranim časopisima. Aktivno učestvovala na brojnim kongresima Evropske akademije za alergologiju i kliničku imunologiju, domaćim kongresima alergologa i kliničkih imunologa, kongresima interne medicine. Učestvovala kao predavač na brojnim plenarnim predavanjima iz oblasti alergologije i kliničke imunologije.

Ima dugogodišnje iskustvo, radeći u bolničkim i ambulantnim uslovima, u dijagnostici i lečenju različitih oboljenja iz oblasti alergologije i imunologije, uključujući i najkompleksnija stanja.

Član Srpskog lekarskog društva, Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije, Evropske akademije za alergologiju i imunologiju.

Doc. dr sc. med. Snežana Aranđelović

spec. interne medicine i supspec. alergologije i imunologije

Doc. dr sc. med Snežana Arandjelović, diplomirala je na Medicinskom...

Asist. doc. dr sc. med. Tatjana Radević

spec. interne medicine i supspec. dermatologije

Ass. doc. dr sc. med. Tatjana Radević. specijalista dermatovenerologije u Beogradu ima višegodišnje iskustvo dijagnostike i lečenja svih dermatoloških oboljenja. Angažovana je kao asistent na predmetu Dermatovenerologija, Medicinskog fakulteta VMA, Univerziteta odbrane, Beograd.

Pored pregleda dermatologa obavlja sledeće procedure:
– dermoskopiju,
– biopsiju kože,
– hirurško ili radiotalasno uklanjanje promena na koži,
– elektrokauterizaciju promena na koži,
– krioterapiju,
– primena hijaluronske kiseline,
– primena botulinskog toksina za tretman bora i prekomernog znojenja,
– primena hemijskih pilinga.

Aktivan je član je više internacionalnih dermatoloških organizacija. Jedan je od doktora nacionalnog tima Euromelanoma 2018 stvorenog u cilju prevencije nastanka melanoma. Osnovne i postdiplomske studije za završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Magistrirala i doktorirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Evropske Akademije za Dermatovenerologiju; Evropskog Udruženja za dermatološku onkologiju; Internacionalnog društva za dermoskopiju i Udruženja za dermatovenerologiju, Srpskog lekarskog društva.

Asist. doc. dr sc. med. Tatjana Radević

spec. interne medicine i supspec. dermatologije

Ass. doc. dr sc. med. Tatjana Radević. specijalista dermatovenerologije u...

Spec. dr Danijela Babović

specijalista dermatovenerologije

Osnivač i vlasnik Anti Aging Diagnostic centra na Vračaru, koji postoji više od 15 godina i gde se uspešno leče, neguju, podmlađuju i ulepšavaju generacije klijenata.

Dr Danijela Babović završila je medicinski fakultet, nakon koga je obavila specijalistički staž iz oblasti dermatovenerologije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Dodatno se usavršavala iz oblasti estetske dermatovenerologije u zemlji i inostranstvu. Svoja znanja i iskustva nadograđuje prateći i primenjujući poslednje svetske inovacije iz domena antiejdžinga.

Poseduje veliki broj međunarodno priznatih sertifikata za primenu hijaluronskih filera, Botulinskog toksina (Botox), mezoterapije i mezoniti, HP (hemijskih pilinga), lipolize i radiotalasne hirurgije.

Spec. dr Danijela Babović

specijalista dermatovenerologije

Osnivač i vlasnik Anti Aging Diagnostic centra na Vračaru, koji...

Spec. dr med. Branka Terzić

spec. kliničke farmakologije i anesteziologije sa reanimatologijom i supspec. terapije bola

Spec. dr med. Branka Terzić

spec. kliničke farmakologije i anesteziologije sa reanimatologijom i supspec. terapije bola

Spec. dr med. Aleksandar Mandarić

spec. radiolog-neuroradiolog

Dr Aleksandar Mandarić je specijalista radiologije u Beogradu. Bavi se neuroradiologijom dugi niz godina. Posle završenih osnovnih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine specijalizirao je u oblasti radiologije. Zaposlen je u Kliničko-bolničkom centru „Zemun“ kao radiolog.

Autor je i koautor nekoliko radova prezentovanih na kongresima širom zemlje i inostranstva.

Član je Udruženja neuroradiologa Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Spec. dr med. Aleksandar Mandarić

spec. radiolog-neuroradiolog

Dr Aleksandar Mandarić je specijalista radiologije u Beogradu. Bavi se...

PRIM. DR SCI. MED. RADOMIR BENOVIĆ

specijalista neurohirurgije

Prim. dr Radomir Benović je specijalista neurohirurgije iz Beograda.

Od 2018. neurohirurg na I odeljenju Klinike za neurohirurgiju VMA.

2001-2005. Military Hospital of South Region Kamish Mushiat Saudi Arabia na poziciji konsultant neurohirurg.

Prim. dr Radomir Benović aktivan je i u istraživačkom radu, u okviru koga proučava pre svega tumore mozga. Objavio je više naučnih radova a u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Učestvao sa više radova na nacionalnim i međunarodnim skupovima neurohirurga: Tumori PCU 2002, prikaz 42 slučaja koji su operisani u periodu 1998-2002. Nacionalni kongres neurohirurga, 2004. CENS Ljubljana, Aneurizmalna intrakranijalna krvarenja, Naconalni kongres sa međunardnim učešćem Novi Sad sa radom „Klinički i terapijski aspekti supratentorijalnih meningeoma“, Kongres u Nišu 2007. sa radom „Cervikalna discus hernia“.

Usled svoje velike stručnosti i doprinosa u lečenju ove bolesti, dodeljeno mu je zvanje primarijusa.

Ima dugogodišnje iskustvo u lečenju diskus hernije i jedan je od vodećih stručnjaka u ovoj oblasti.

PRIM. DR SCI. MED. RADOMIR BENOVIĆ

specijalista neurohirurgije

Prim. dr Radomir Benović je specijalista neurohirurgije iz Beograda. Od 2018. neurohirurg...

Naša ordinacija Vam nudi besplatne konsultacije sa lekarom opšte prakse
dr Suzanom Jandrić, svakog radnog dana u terminu od 12h do 14h

Telefon za konsultacije 060 67 57 773

Zakažite pregled

  Galerija