Usluge

Specijalnosti

Specijalnosti

Da li tražite specijaliste? Posavetujte se sa lekarima iz našeg tima

Naši lekari rade u timskom okruženju, obezbeđujući personalni i holistički pristup svakom pacijentu, što nam omogućava da postignemo brzu dijagnozu i brzo započnemo lečenje, uz podršku najsavremenije tehnologije (General Electric, Hologic, Indiba, Regen Lab).

Ako imate sportsku povredu ili simptome koji se podudaraju sa reumatskom bolešću važno je da se što pre obratite lekaru specijalisti. U mnogim slučajevima pravovremena dijagnoza može sprečiti da bolest ili povreda postane ozbiljnija ili da izazove teže simptome. Posebno, ukoliko se reumatska bolest pravovremeno i pravilno ne leči, vremenom se mogu javiti dodatna oštećenja zglobova i drugih tkiva.

PRAVOVREMENA DIJAGNOZA I RANO LEČENJE JE VITALNO ZA SPREČAVANJE DALJEG OŠTEĆENJA ILI TEŽIH KOMPLIKACIJA

*Dati podaci služe samo za opšte informisanje. Molimo Vas da zakažete pregled i  konsultujete se sa našim lekarima koji su kvalifikovani za stručne medicinske savete, dijagnoze i lečenje medicinskog ili zdravstvenog stanja.