DEXA (DXA, osteodensitometrija)

DEKSA skeniranje (DXA, osteodensitometrija)

DEKSA skeniranje služi za merenje zdravlja kostiju, odnosno gustine kostiju – proveravajući koliko su kosti jake, što je jedini način da sa sigurnošću znate da li imate osteoporozu. Test određuje zdravlje kostiju i rizik od preloma zbog osteoporoze.

Pročitajte više

Čemu služi DEKSA skeniranje?

DEKSA skeniranje služi za merenje zdravlja kostiju, odnosno gustine kostiju – proveravajući koliko su kosti jake, što je jedini način da sa sigurnošću znate da li imate osteoporozu. Test određuje zdravlje kostiju i rizik od preloma zbog osteoporoze.

DEKSA skeniranje fokusira se na dva glavna područja – kuk i kičmu. Ako ne možete da ih testirate, možete uraditi DEKSA skeniranje podlaktice. Ova područja mogu Vašem lekaru pružiti dobru predstavu o tome da li ćete verovatno dobiti prelome drugih kostiju u telu.

Šta se dešava tokom DEKSA skeniranja?

Skeniranje obično traje 10 do 20 minuta. Bezbolno je, a količina zračenja je neznatno mala. Za razliku od nekih drugih vrsta testova, poput MRI ili CT skeniranja, nećete morati da ležite u zatvorenom tunelu ili prstenu. Umesto toga, ležaćete na otvorenom rendgenskom stolu i pokušati da ostanete mirni dok skener prolazi preko vašeg tela. Kada se test završi, moći ćete da idete kući.

DEKSA skener je mašina koja proizvodi dve vrste rendgenskih zraka. Jedno je visokoenergetsko, a drugo niskoenergetsko. Mašina meri količinu Ks-zraka koji prolaze kroz kost sa svakog zraka. Ovo će varirati u zavisnosti od debljine kosti. Na osnovu razlike između ta dva zraka, lekar može da Vam izmeri gustinu kostiju.

Rezultati DEKSA skeniranja

Za rezultate skeniranja dobićete T-rezultat koji pokazuje koliko je gustina kosti veća ili manja od one kod zdravog 30-godišnjaka, doba kada su kosti najjače. Što je niži rezultat, Vaše kosti su slabije:

  • T-rezultat od -1,0 ili veći = normalna gustina kostiju
  • T-rezultat između -1,0 i -2,5 = mala gustina kostiju ili osteopenija
  • T-rezultat od -2,5 ili niža = osteoporoza

Ponekad će Vam lekari dati još jedan rezultat DEKSA skeniranja – Z rezultat koji upoređuje Vašu gustinu kostiju sa normalnim rezultatom za osobu istih godina i telesne veličine.

Ko bi trebalo da radi DEKSA skeniranje?

Grupu ljudi koja bi trebalo da preventivno uradi DEKSA skeniranje za gustinu kostiju čine:

  • žene starije od 65 godina
  • žene mlađe od 60 godina koje su u menopauzi ili koje imaju veće šanse za prelom

Naša ordinacija Vam nudi besplatne konsultacije sa lekarom opšte prakse
dr Suzanom Jandrić, svakog radnog dana u terminu od 12h do 14h

Telefon za konsultacije 060 67 57 773

Zakažite pregled

    Galerija