DEXA (DXA, osteodensitometrija)

Dexa test- Merenje gustine kostiju

DEXA skener je mašina koja proizvodi dve vrste rendgenskih zraka. Jedno je visokoenergetsko, a drugo niskoenergetsko. Mašina meri količinu Ks-zraka koji prolaze kroz kost sa svakog zraka. Ovo će varirati u zavisnosti od debljine kosti. Na osnovu razlike između ta dva zraka, lekar može da Vam izmeri gustinu kostiju.

Šta je DEXA test (skeniranje)? Zašto je bitno uraditi DEXA pregled?

DEKSA test ili skeniranje je merenje gustine kostiju i ovom metodom možemo utvrditi  zdravlje kostiju, na taj način proveravamo koliko su kosti jake, što je jedini način da sa sigurnošću znate da li imate osteoporozu ili osteopeniju. Test određuje zdravlje kostiju i rizik od preloma zbog osteoporoze tj osteopenije.

DEKSA skeniranje (DXA, osteodensitometrija) fokusira se na dva glavna područja – kuk i kičmu. Ako ne možete da testirate ove delote tela, možete uraditi DEKSA test podlaktice. Ova područja mogu Vašem lekaru pružiti dobru predstavu o tome da li ćete verovatno dobiti prelome drugih kostiju u telu, jer osteoporoza nas upućuje na mogući problem od preloma kostiju.

Koliko traje DEKSA skeniranje i da li boli?

Skeniranje obično traje 10 do 20 minuta. Bezbolno je, a količina zračenja je neznatno mala. Za razliku od nekih drugih vrsta testova, poput MRI ili CT skeniranja, nećete morati da ležite u zatvorenom tunelu ili prstenu. Umesto toga, ležaćete na otvorenom rendgenskom stolu i pokušati da ostanete mirni dok skener prolazi preko vašeg tela. Kada se test završi, moći ćete da idete kući.

Šta znače oznake na rezultatima DEKSA skeniranja?

Za rezultate skeniranja dobićete T-rezultat koji pokazuje koliko je gustina kosti veća ili manja od one kod zdravog 30-godišnjaka, doba kada su kosti najjače. Što je niži rezultat, Vaše kosti su slabije:

 • T-rezultat od -1,0 ili veći = normalna gustina kostiju
 • T-rezultat između -1,0 i -2,5 = mala gustina kostiju ili osteopenija
 • T-rezultat od -2,5 ili niža = osteoporoza

Ponekad će Vam lekari dati još jedan rezultat DEKSA skeniranja – Z rezultat koji upoređuje Vašu gustinu kostiju sa normalnim rezultatom za osobu istih godina i telesne veličine.

Ko bi trebalo da uradi DEXA test (skeniranje )?

Ljudi koja bi trebalo preventivno da urade DEKSA skeniranje za gustinu kostiju su:

 • žene starije od 65 godina
 • žene mlađe od 60 godina koje su u menopauzi ili koje imaju veće šanse za prelomimam
 • ako bolujete od reumatoidnog artritisa i drugih zapaljenskih bolesti koštano-zglobnog sistema
 • ukoliko koristite kortiko  preparate duže od 3 meseca
 • ukoliko imate prosečnu visinu nisku, tačnije ako ste niži za 4 do 5 cm
 • ukoliko neko u bliskoj familiji ( majka) boluje od osteoporoze
 •  ukoliko imate dugo manjak D vitamina
 • ukoliko patite od nekih hroničnih bolesti kao što su kronova bolest, insuficijencija ili nekog hroničnog oboljenja jetre
 • ukoliko se na rendgen snimku posumnja na osteoporozu

Da li je potrebna priprema za DEXA TEST?
Ne, nije potrebna nikakva priprema za Dexa testiranje.

Naša ordinacija Vam nudi besplatne konsultacije sa lekarom opšte prakse
dr Suzanom Jandrić, svakog radnog dana u terminu od 12h do 14h

Telefon za konsultacije 060 67 57 773

Zakažite pregled

  Galerija