Endokrinologija

Endokrinologija se bavi poremećajima u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, kao i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja.

Posebno smo ponosni na saradnju sa jednim od najeminentnijih svetskih stručnjaka iz oblasti endokrinologije, prof dr sci med Vesnom Dimitrijević Srećković.

Usluge:

  • Dijabetes i predijabetes
  • Metabolički sindrom i gojaznost
  • Gojaznost kod dece
  • Trudnoća, insulinska rezistencija i PCO
  • Poremećaj funkcije štitne žlezde
  • Neplodnost i gojaznost kod muškaraca
  • Infarkt oka

Pročitajte više

ENDOKRINOLOGIJA

Endokrinologija se bavi poremećajima u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, kao i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja.

U domen endokrinologije spadaju dijabetes i bolesti štitaste žlezde, ali i druga stanja i bolesti: hiperlipoproteinemije, povećanje holesterola i trglicerida, gojaznost i poremećaji ishrane, metabolički sindromi, bolesti paraštitastih žlezda, nadbubrežne žlezde, hipofize, ženskih i muških polnih hormona, poremećaj gustine kostiju, osteoporoza, osteopenija.

Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja, sa stalnim porastom. To je posledica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih etioloških činilaca, među kojima se posebno izdvaja gojaznost, fizička neaktivnost i stres.

Ogroman broj pacijenata (oko 50%) ne zna ili nije svestan da boluje od šećerne bolesti, čime se izlaže ozbiljnom riziku ranog razvoja mnogobrojnih komplikacija ove bolesti.

Merenje glikemije (OGTT, celodnevni profil), određivanje HbA1c, insulinemije, samo su neki od kardijalnih faktora za prevenciju, praćenje, kao i lečenje ove bolesti, a naročito za sprečavanje hroničnih komplikacija koje ova bolest donosi sa sobom.

Gojaznost, veliki problem današnjice, naročito među mlađom populacijom. Određivanjem BMI ( body mass indeks-a), kao i broja kalorija koje su potrebne za dnevne aktivnosti, mogu se odrediti adekvatne hipokalorijske dijete za pojedinca u skladu sa fizičkom aktivnošću.

Bolesti štitaste žlezde su na drugom mestu, odmah iza dijabetesa. Dva najčešća poremećaja su pojačana funkcija, hipertiroidizam i snižen obim funkcije, hipotiroidizam. Promena građe štitaste žlezde, najčešće uvećanje, može biti udruženo sa hiperaktivnošću ali i sa hipoaktivnošću žlezde.

Mnoge bolesti štitaste žlezde u početku ne daju subjektivne tegobe. Kasniji tok bolesti može biti podmukao, neprepoznat, sve do razvoja komplikacija. Većina poremećaja u funkciji žlezde, na vreme otkrivene, mogu biti i u potpunosti izlečene.

Dijagnoza se postavlja anamnezom, objektivnim pregledom, analizom hormona i kolor dopler ultrazvučnim pregledom. Na osnovu nalaza donosi se odluka o daljem načinu lečenja ili praćenja.

Pored kliničkog pregleda profesora endokrinologije dostupan Vam je ultrazvučni pregled štitne žlezde, abdomena (nadbubreg, gušterača) kao i kompletna laboratorijska dijagnostika.

Naša ordinacija Vam nudi besplatne konsultacije sa lekarom opšte prakse
dr Suzanom Jandrić, svakog radnog dana u terminu od 12h do 14h

Telefon za konsultacije 060 67 57 773

Zakažite pregled

    Galerija