Fizikalna terapija I rehabilitacija

Uloga fizikalne terapije u lečenju i prevenciji reumatskih bolesti i povreda

U cilju postavljanja pravilne dijagnoze ili lečenja, lekar internista, reumatolog, ortoped ili fizijatar često imaju potrebu da sarađuju sa fizioterapeutima. Fizioterapeut može pomoći pacijentima svih starosnih grupa da umanje otok kod povreda, smanje bolove kod artritisa, poboljšaju pokretljivost i svakodnevnu funkciju i ostanu aktivni i nezavisni u kući, na poslu, u školi, u zajednici i u slobodno vreme.

Pročitajte više

Šta radi fizioterapeut?

Fizioterapeut pre svega ispituje i utvrđuje:

  • Vaš fizički i funkcionalni koštano-zglobno-mišićni status, uključujući hodanje, držanje tela i telesnu mehaniku
  • Vaše zglobove, mišiće i meka tkiva
  • Vaš neuro-muskularni i kardio-pulmonalni (srce i pluća) sistem
  • Vašu potrebu za terapijskim vežbama i sposobnosti izvođenja programa vežbanja
  • Vaš nivo fizičke aktivnosti
  • Vašu potrebu za posebnom opremom ili uređajima kao što su modifikovana obuća, udlage ili pomagala za hodanje

Nakon pregleda, fizioterapeut sarađuje sa pacijentom kako bi razvio zajedničke ciljeve lečenja i individualni plan lečenja. Lečenje može obuhvatati edukaciju pacijenta i porodice, specifične terapijske intervencije kao što su masaže, fizoterapija i terapijske vežbe. Fizioterapeut podučava veštinama upravljanja sobom i svojim telom koje pomažu pacijentima da se odluče za odgovarajuće mogućnosti lečenja i podstiču nezavisnost u svakodnevnim aktivnostima, uključujući brigu o sebi, šetnju, kretanja, poput podizanja sa stolice ili iz toaleta, u kadu i van nje, i korišćenje javnog i privatnog prevoza. Fizioterapija kao što su Indiba, ultrazvuk, toplota, hladnoća, elektroterapija i hidroterapija mogu se koristiti za smanjenje bola, grčenja mišića i upale i pripremu pacijenta za vežbanje i aktivnosti. Individualizovane i progresivne terapijske vežbe propisane su za poboljšanje mišićne snage pacijenta, opsega pokreta, ravnoteže, kardio-pulmonalne funkcije i ukupnog nivoa aktivnosti. Fizioterapeut će naučiti pacijenta kako da prati i prilagođava program vežbanja prema bolu, aktivnosti bolesti i odgovoru na lečenje. Neki fizioterapeuti mogu obavljati klinička istraživanja i imati vodeće uloge koje uključuju poboljšanje kvaliteta i planiranje i evaluaciju programa.

Naša ordinacija Vam nudi besplatne konsultacije sa lekarom opšte prakse
dr Suzanom Jandrić, svakog radnog dana u terminu od 12h do 14h

Telefon za konsultacije 060 67 57 773

Zakažite pregled

    Galerija