Interna medicina

Interna medicina je najsveobuhvatnija i najkompleksnija oblast medicine koja se bavi problemima i bolestima koštanog sistema, zglobova i unutrašnjih organa (srca, pluća, jetre, creva, mokraćnog, krvnog sistema i krvotoka).

Pročitajte više

INTERNA MEDICINA

Šta je interna medicina?

Interna medicina je najsveobuhvatnija i najkompleksnija oblast medicine koja se bavi problemima i bolestima koštanog sistema, zglobova i unutrašnjih organa (srca, pluća, jetre, creva, mokraćnog, krvnog sistema i krvotoka), u čije grane spadaju:

 • reumatologija
 • ortopedija
 • endokrinologija
 • kardiologija
 • neurologija
 • pulmologija
 • gastroenterologija
 • alergologija
 • nefrologija

Šta internista ispituje i leči?

Lekari interne medicine, ili internisti su specijalisti koji, posmatrajući celokupan organizam, primenjuju stručna znanja i kliničku ekspertizu radi prevencije, dijagnostikovanja, lečenja i rehabilitacije pacijenata od akutnih i hroničnih smetnji i bolesti. Internisti su posebno  obučeni za dijagnozu složenih i nejasnih medicinskih stanja, za hronične bolesti i brigu o pacijentima sa simptomima više različitih, udruženih bolesti. Internisti su se takođe specijalizovali za promociju zdravlja i ranu prevenciju bolesti, posebno kod pacijenata sa povišenim rizikom od inflamatornih i kardiovaskularnih oboljenja. Internista može da se konsultuje sa lekarima specijalistima iz drugih oblasti medicine.

Tim internista ordinacije ARTRO SPORT MEDIC  čine eksperti različitih internističkih grana koji usko sarađuju i koordinirano leče pacijenta, a organizovaće i lekarski konzilijum za slučaj udruženih bolesti.

Kako izgleda pregled interniste?

Pregled interniste je potpuno bezbedan, bez korišćenja invazivnih metoda i instrumenata. Pregled u proseku traje 30-40 minuta, a po potrebi i duže. Pregled je potpuno bezbolan i nije potrebna posebna priprema.

Pregled interniste uključuje:

 • Anamnezu – detaljan razgovor sa pacijentom o zdravstvenom stanju, tegobama i bolesti, hroničnim bolestima, prethodnim operacijama, prethodnim bolničkim lečenjima, bolestima u porodici, životnim navikama
 • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
 • Fizikalni pregled radi sticanja potpune slike o Vašem zdravstvenom stanju, a uključuje:
  • posmatranje opšteg izgleda Vašeg tela, držanja, načina kretanja
  • posmatranje zglobova i izgleda kože oko zglobova
  • palpaciju – opipavanje (pulsa, zglobova)
  • auskultaciju – slušanje srca stetoskopom kojim se utvrđuje postojanje šuma ili nepravilnog rada srca
  • slušanje Vašeg disanja radi provere da li ima pucketanja, zviždanja ili otežanog disanja
  • posmatranje Vaših očiju, ušiju, nosa, usta i grla
  • provera kože i noktiju
  • merenje krvnog pritiska
 • Određivanje i korigovanje faktora rizika za nastanak oboljenja
 • Postavljanje dijagnoze
 • Savet i preporuka za dalji terapijski plan (ukoliko za tim postoji potreba)
 • Eventualno predlaganje dopunske dijagnostike i ispitivanja (ukoliko za tim postoji potreba)

Koje dodatne preglede propisuje internista?

Za dodatne provere, lekar internista može predložiti i izvršiti dodatna ispitivanja, kao što su ultrazvučni pregled, merenje gustine koštane srži DEXA aparatom (osteodensitometrija), laboratorijske analize, merenje krvnog pritiska, EKG, rendgensko snimanje i sl. Od Vas može biti zatraženo da ta ispitivanja uradite odmah u ordinaciji ARTRO SPORT MEDIC  ili Vam lekar može zakazati novi pregled. Ukoliko smatra da je potrebno, lekar internista Vam može savetovati da se konsultujete sa drugim specijalistom iz tima lekara ordinacije ARTRO SPORT MEDIC . Naši internisti su proaktivni i mogu Vas savetovati o promeni načina života i koracima koje možete preduzeti da biste u budućnosti izbegli probleme.

Šta treba poneti prilikom prve posete internisti?

Potrebno je da na zakazani pregled u ordinaciji ARTRO SPORT MEDIC  donesete svu prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate) i da uradite sve laboratorijske analize koje vam je lekar zatražio. Prilikom prve posete internisti potrebno je poneti sa sobom i sledeće:

 • bilo koji rezultat prethodnih laboratorijskih i/ili radiografskih / rendgenskih / ultrazvučnih ispitivanja (napominjemo da je ponekad potrebno ponoviti testove da bi se potvrdili rezultati)
 • ažurnu listu lekova sa određenim dozama koje uzimate
 • spisak alergija na lekove
 • Vašu porodičnu istoriju, uključujući sve poznate rođake sa reumatološkim/autoimunim bolestima

Naša ordinacija Vam nudi besplatne konsultacije sa lekarom opšte prakse
dr Suzanom Jandrić, svakog radnog dana u terminu od 12h do 14h

Telefon za konsultacije 060 67 57 773

Zakažite pregled

  Galerija