Reumatologija

Reumatske bolesti nalaze se na prvom mestu po učestalosti među masovnim nezaraznim bolestima i obuhvataju veliki broj različitih zapaljenskih i degenerativnih oboljenja. Kod nas, kao i u većini evropskih zemalja, svaki četvrti stanovnik boluje od neke reumatske bolesti. Postoji više od 200 različitih reumatskih patologija.

Naši specijalisti za reumatologiju su posvećeni dijagnostikovanju i lečenju svih bolesti koje pogađaju zglobove, mišiće, tetive i kosti.

Rana dijagnoza bolesti prvi je preduslov za dobru kontrolu bolesti i uspešno lečenje. Zbog toga je važno da se već nakon pojave prvih simptoma konsultujemo, jer je rano otkrivanje neophodno za sprečavanje trajnih oštećenja zglobova ili nastupanja težih komplikacija. Fizikalna terapija predstavlja sastavni deo lečenja uz primenu odgovarajućih medikamenata.

Najčešći simptomi reumatskih bolesti su, između ostalog:

 • bol, otok, crvenilo ili ukočenost zglobova
 • deformacije zglobova
 • bolovi u mišićima
 • bol u vratu, leđima, nogama
 • bol u kolenu, otežano kretanje
 • povišena temperatura nejasnog uzroka
 • osip po koži uz teško opšte stanje
 • različita bolna stanja (u vratu, ramenu, kolenu, kičmi, kukovima itd.)

Pročitajte više

1) Šta je reumatologija?

Reumatologija je oblast interne medicine koja se bavi reumatskim problemima i bolestima. Reumatolog je lekar internista koji je prošao dalju obuku iz dijagnostikovanja i lečenja mišićno-skeletnih bolesti i sistemskih autoimunih stanja koja se obično nazivaju reumatskim bolestima. Reumatske bolesti su zapaljenske i često autoimune prirode, što znači da naš imuni sistem pogrešno misli da naše zdravo tkivo predstavlja pretnju i napada ga, uzrokujući oštećenja i upale. Ove bolesti takođe mogu uticati na oči, kožu, nervni sistem i unutrašnje organe.

Reumatske bolesti imaju tendenciju da pogađaju sledeće delove mišićno-skeletnog sistema uzrokujući bol, otok, ukočenost i deformacije:

 • zglobove
 • mišiće i meka tkiva
 • kosti
 • tetive i ligamente
 • krvne sudove

Reumatske bolesti su često složene i utiču na mnoge aspekte života pacijenta. Za efikasno lečenje potrebni su koordinirani napori različitih grupa lekara specijalista. Usmeravajući pažnju na svakog pacijenta ponaosob, multidisciplinarni tim ordinacije ARTRO SPORT MEDIC procenjuje i upravlja simptomima reumatskih bolesti i njihovim efektima na fizičko, psihološko i socijalno funkcionisanje. Prioriteti lečenja određuju se u dogovoru sa pacijentom, što rezultira planom lečenja koji će dovesti do najbolje kontrole reumatske bolesti i njenih simptoma i poboljšati svakodnevno funkcionisanje pacijenta i unaprediti kvalitet njegovog života.

2) Kada treba da se obratimo reumatologu?

Svako od nas povremeno doživljava bolove i ukočenost u mišićima i zglobovima. Kada se ti problemi ne rešavaju kako očekujemo, potreban je pregled i dodatna procena reumatologa. Ovo se posebno odnosi na pacijente koji imaju rođake sa autoimunom ili reumatskom bolešću (jer se ova stanja javljaju u porodicama) ili ako se simptomi značajno pogoršavaju tokom kratkog vremenskog perioda. Neki od znakova i simptoma mogu se poboljšati ili privremeno otkloniti u početku, ali se mogu vratiti nakon prestanka uzimanja lekova. Do oštećenja zglobova može doći ako se simptomi bolova u zglobovima zanemaruju ili se tokom određenog vremena ne leče pravilno. Ova oštećenja se ne mogu uvek otkloniti tretmanom i mogu biti trajna. U svakom slučaju, ne odlažite pregled reumatologa i odgovarajuću procenu.

Najčešći simptomi reumatskih bolesti su, između ostalog:

 • bol, otok, crvenilo ili ukočenost zglobova
 • deformacije zglobova
 • bolovi u mišićima
 • bol u vratu, leđima, nogama
 • bol u kolenu, otežano kretanje
 • povišena temperatura nejasnog uzroka
 • osip po koži uz teško opšte stanje
 • različita bolna stanja (u vratu, ramenu, kolenu, kičmi, kukovima itd.)

3) Najčešće reumatske bolesti:

 • difuzne bolesti vezivnog tkiva
  • reumatoidni artritis
  • juvenilni artritis
  • SLE (sistemski eritemski lupus)
  • SSC (sistemska skleroza)
  • difuzni fascitis sa eozinofilijom
  • poliomiozitis
  • vaskulitisi
  • Sjogrenov sindrom
  • sindromi preklapanja
 • spondiloartritisi
  • ankilozirajući
  • Reiterov sindrom
  • psorijazni artritis
  • artritis povezan sa inflamatornim bolestima creva
 • osteoartritisi (degenerativne bolesti zglobova)
  • primarni, sekundarni i erozivni
 • reumatski sindromi vezani za infektivne agense
 • metaboličke i endokrine bolesti povezane sa reumatskim stanjima
  • giht, pseudogiht, hidroksiapatitna artropatija, hemofilija, amiloidoza itd.
 • neoplazme
 • neurovaskularne bolesti
  • Charcotov zglob
  • Raynaudov fenomen
 • bolesti kosti i hrskavice
  • osteoporoza
  • osteomalacija
  • Pagetova bolest
  • Tietzov sindrom – kostohondritis
 • vanzglobne bolesti
  • burzitis, entezopatije
  • poremećaj intervertebralnog diska
 • razne druge bolesti povezane sa manifestacijama na zglobovima

4) Kako izgleda pregled reumatologa?

Pregled reumatologa je potpuno bezbedan, bez korišćenja invazivnih metoda i instrumenata. Pregled u proseku traje 30-40 minuta, a po potrebi i duže.

Reumatske bolesti su ponekad složene prirode i teško ih je dijagnostikovati, pa će reumatolozi pogledati Vašu kompletnu medicinsku istoriju i obaviti fiziološki pregled kako bi uočili znake i simptome upale u celom telu i mišićno-skeletnom sistemu. Porodična istorija može biti veoma važna za dijagnozu reumatske bolesti i takođe će biti predmet procene.

Reumatolog će pregledati rezultate svih Vaših prethodnih ispitivanja i može tražiti dodatnu dijagnostiku i ispitivanja za procenu upale i/ili naručiti radiografsko testiranje (rendgen, ultrazvuk, CT ili MRI) za procenu mišićno-skeletnih abnormalnosti.

Svi ovi rezultati će se kombinovati kako bi se utvrdio izvor simptoma pacijenta i razvio personalizovani plan lečenja. Preporuke za lečenje mogu uključivati lekove, upućivanje na fizikalnu terapiju, upućivanje na druge specijaliste ili davanje injekcije u zglobove / tetive. Neke reumatske bolesti može biti teško dijagnostikovati i mogu zahtevati nekoliko poseta da bi reumatolog u potpunosti razumeo osnovni proces.

Tokom narednih pregleda, reumatolozi mogu lečiti ponovljena stanja ili razgovarati sa pacijentima o lekovima, mehanizmima i tehnikama za sprečavanje invalidnosti ili ponovnog uspostavljanja funkcije i načinima za poboljšanje kvaliteta života.

Pregled reumatologa uključuje:

 • Anamnezu – detaljan razgovor sa pacijentom o zdravstvenom stanju, tegobama i bolesti, hroničnim bolestima, prethodnim operacijama, prethodnim bolničkim lečenjima, bolestima u porodici, životnim navikama
 • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
 • Fizikalni pregled radi sticanja potpune slike o Vašem zdravstvenom stanju, a uključuje:
  • posmatranje opšteg izgleda Vašeg tela, držanja, načina kretanja
  • posmatranje zglobova i izgleda kože oko zglobova
  • palpaciju – opipavanje (zglobova, mišića)
  • posmatranje Vaših očiju, ušiju, nosa, usta i grla
  • provera kože i noktiju
 • Određivanje i korigovanje faktora rizika za nastanak oboljenja
 • Postavljanje dijagnoze
 • Savet i preporuka za dalji terapijski plan (ukoliko postoji potreba)
 • Eventualno predlaganje dopunske dijagnostike i ispitivanja (laboratorijske analize, rendgensko snimanje, ultrazvučni pregled, osteodensitometrija – ispitivanje gustine koštane srži DEXA aparatom, EKG).

Šta treba poneti na pregled od medicinske dokumentacije?

Potrebno je da na svaki zakazani pregled donesete svu prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate) i da uradite sve laboratorijske analize koje vam je lekar zatražio. Prilikom prve posete lekaru potrebno je poneti sa sobom sledeće:

 • bilo koji rezultat prethodnih laboratorijskih i/ili radiografskih / rendgenskih / ultrazvučnih ispitivanja (napominjemo da je ponekad potrebno ponoviti testove da bi se potvrdili rezultati)
 • ažurnu listu lekova sa određenim dozama koje uzimate
 • spisak alergija na lekove
 • Vašu porodičnu istoriju, uključujući sve poznate rođake sa reumatološkim / autoimunim bolestima

Naša ordinacija Vam nudi besplatne konsultacije sa lekarom opšte prakse
dr Suzanom Jandrić, svakog radnog dana u terminu od 12h do 14h

Telefon za konsultacije 060 67 57 773

Zakažite pregled

  Galerija