Sportska medicina

Vodimo računa o sportistima u prevenciji i lečenju povreda.

Sportska medicina je naše područje koje koncentriše sve usluge i profesionalce povezane sa sportom.

Naši lekari i saradnici – specijalisti vode sportiste, amatere i profesionalce, ka zdravoj sportskoj praksi. Oni rade na prevenciji i lečenju sportskih povreda.

Usluge sportske medicin

 • Sportske povrede
 • Dijagnostika i procena zdravlja
 • Ishrana sportista
 • Sportska kineziologija
 • Fizička priprema
 • Izrada plana i programa treninga
 • Sportski psiholog

SPORTSKA MEDICINA

Sportska medicina je grana medicine sa ciljem očuvanje zdravlja učesnika u sportu i fizičkim (rekreativnim) aktivnostima, prvenstveno kroz prevenciju, ali i kroz terapiju i rehabilitaciju sportskih povreda. Veoma bitan segment u okviru sportske medicine je unapređenje psihofizičkih sposobnosti sportista neophodnih za postizanje dobrih takmičarskih rezultata.

Razvoj sporta doveo je do učestalosti i ozbiljnosti sportskih povreda, utičući da sportska medicina postane svakodnevna aktivnost interne medicine kao multidisciplinarne oblasti. U tom smislu, lekari ordinacije ARTRO SPORT MEDIC se bave:

 • prevencijom
 • dijagnostikom i procenom zdravlja i sportskih povreda
 • lečenje sportskih povreda i stanja (povrede mišića, bol u preponama, bol u leđima i povrede kolena i skočnog zgloba, itd.)
 • fizikalna terapija i rehabilitacija
 • funkcionalna testiranja
 • izradom plana i programa treninga.

Šta podrazumeva sportsko-medicinski pregled?

Sportsko-medicinski pregled obuhvata:

 • anamnezu
 • fizikalni pregled
 • antropometriju
 • funkcionalna testiranja
 • laboratorijske analize i dr.

Anamneza sportskog pregleda

Anamneza je jedan od najznačajnijih delova pregleda, jer u 60-75% slučajeva otkriva mogućih problema kod sportista. Ona sadrži podatke o:

 • identitetu sportiste,
 • vrsti i disciplini sporta kojim se sportista bavi,
 • dinamici i vrsti treninga,
 • ranijim oboljenjima i povredama.

Fizikalni pregled

Ovim pregledom prikuplja se niz podataka o trenutnom stanju i funkciji organa i sistema. Na ovaj način se dijagnostikuju znaci povreda, oboljenja i deformiteta. Fizikalni pregled obuhvata celokupni uvid u objektivno stanje organizma i obuhvata pregled:

 • glave i vrata
 • grudnog koša, pluća i srca
 • krvnih sudova
 • trbuha i urogenitalnog sistema
 • mišićno-skeletnog sistema
 • kože
 • neurološki i psihijatrijski pregled.

Antropometrija

Antropometrija podrazumeva merenje morfoloških i funkcionalnih parametara koji ukazuju na povezanost određenih antropometrijskih karakteristika sa rizikom nastanka i razvoja nekih kardiovaskularnih i metaboličkih oboljenja kod sportista ili rekreativaca.

U okviru antropometrije vrše se:

 • merenja visine tela i telesne mase
 • određivanje visinsko-težinskog odnosa
 • procena uhranjenosti i idealne telesne mase
 • određivanje sastava tela
 • procena rasta itd.

Sve mere i izvedene vrednosti upoređuju se sa već utvrđenim standardima razvrstanim po starosnoj dobi, polu, vrsti sporta i disciplini. Svako odstupanje od standarda zahteva niz predloga i preporuka u smislu poboljšanja zdravstvenog statusa sportista, kao i poboljšanje takmičarskih rezultata.

Funkcionalna testiranja 

Funkcionalna dijagnostika ima za cilj procenu trenutne radne/trenažne sposobnosti. Ova testiranja su od posebnog značaja u:

 • proceni zdravlja sportiste za bavljenje određenim sportom
 • proceni stanja nakon dužeg perioda mirovanja nakon povreda
 • proceni fizičkih sposobnosti u toku samog trenažnog ili takmičarskog ciklusa.

Funkcionalna dijagnostika obuhvata:

 • osnovne motoričke testove (dinamometrija i merenja fleksibilnosti)
 • funkcionalna ispitivanja respiratornog sistema
 • procenu anaerobnog praga i aerobne izdržljivosti.

Laboratorijske analize

Ove analize mogu ukazati na trenutno zdravstveno stanje i pomažu u procenu funkcionalnih sposobnosti. Pored primarnog zdravstvenog aspekta, laboratorijska merenja pomažu i u planiranju treninga u svrhu uspostavljanja optimalne sportske forme.

Pored navedenih mogu se koristiti i druge analize, ultrazvuk i elektrodijagnostika da bi pomogli u dijagnozi složenih neuroloških ili mišićno-skeletnih povreda, odnosno koje mogu ukazati na trenutno zdravstveno stanje sportista i stanje funkcionalnih sposobnosti.

Pročitajte više

Naša ordinacija Vam nudi besplatne konsultacije sa lekarom opšte prakse
dr Suzanom Jandrić, svakog radnog dana u terminu od 12h do 14h

Telefon za konsultacije 060 67 57 773

Zakažite pregled

  Galerija